Tartuntatautilaki


Etusivu / Lausunnot / Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, HE 245/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tartuntatautilain määräaikaisilla muutoksilla suojellaan terveyttä, jos koronatilanne pahenee. SOSTE nostaa esille ihmisten ohjaamisen järjestöjen avun ja tuen piiriin.