Tartuntatautilaki


Etusivu / Lausunnot / Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 pykälän väliaikaisesta muuttamisesta, VN/15739/2020 ja STM083:00/2020

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE pitää nykyisessä epidemiatilanteessa välttämättömänä tehdä tarvittavat muutokset tartuntatautilakiin ihmisten terveyden suojelemiseksi. SOSTE korostaa, että koronaepidemian hoitamisen ohella ihmisten välttämättömät palvelut on turvattava.