Tarveperusteisuus koulutuksen rahoituksessa


Etusivu / Lausunnot / Tarveperusteisuus koulutuksen rahoituksessa

SOSTEn lausunto tarveperusteisuuden laajentamista koulutuksen rahoituksessa.

Lausunnon vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

n lausunto tarveperusteisuuden laajentamista koulutuksen rahoituksessa.

  • SOSTE kannattaa tarveperusteisuuden laajentamista koulutuksen rahoituksessa.
  • SOSTE katsoo, että positiivisen erityiskohtelun sijaan esitetyssä rahoituksessa on kyse kuntien valtionosuusjärjestelmään ja hyvinvointialueiden rahoitukseen rinnastuvasta tarveperusteisesta rahoituksesta, joka mahdollistaa yksilötasolla erilaisten yksilöiden oikeutetusti erilaisen kohtelun, mutta ei ole suorassa yhteydessä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuun positiiviseen erityiskohteluun, jossa poiketaan muodollisesta yhdenvertaisuudesta.