Teknologiapolitiikka


Etusivu / Lausunnot / Teknologiapolitiikka

Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla – teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö

SOSTE korostaa valtion mahdollistavaa roolia kilpailukyvyn aikaansaamiselle. Valtion rooli ei ole valita kansallisia kärkiyrityksiä, joiden kilpailukykyä tuetaan politiikkatoimin vaan luoda edellytykset markkinaehtoiselle teknologioiden kehittämiselle ja eri teknologioiden ja liiketoimintamallien nopearytmisille kokeilulle. Julkisen sektorin tulee myös aktiivisesti niin tehdä hyvinvointi-investointeja osaamiseen, työkykyyn ja laajasti yrityskenttää tukevaan tutkimukseen kuin toimivalla sääntelyllä mahdollistaa teknologiayritysten toiminta sosiaalisesti kestävällä tavalla.