Skip to content

Teknologiapolitiikka

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö

25.2.2022 16.18

Hyvinvointitalous
Hyvinvointi ja terveysHyvinvointitalousKansalaisyhteiskunta

SOSTE korostaa valtion mahdollistavaa roolia kilpailukyvyn aikaansaamiselle. Valtion rooli ei ole valita kansallisia kärkiyrityksiä, joiden kilpailukykyä tuetaan politiikkatoimin vaan luoda edellytykset markkinaehtoiselle teknologioiden kehittämiselle ja eri teknologioiden ja liiketoimintamallien nopearytmisille kokeilulle. Julkisen sektorin tulee myös aktiivisesti niin tehdä hyvinvointi-investointeja osaamiseen, työkykyyn ja laajasti yrityskenttää tukevaan tutkimukseen kuin toimivalla sääntelyllä mahdollistaa teknologiayritysten toiminta sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Lue lausunto (pdf)