Toimeentulotuen kehittämistä tulee jatkaa


Etusivu / Lausunnot / Toimeentulotuen kehittämistä tulee jatkaa

Toimeentulotukilakiin ehdotetaan muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien toimeentulotuen asiakkaiden asemaa. Esitetyt muutokset ovat pääosin oikean suuntaisia. Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyön ja tiedonvaihdon parantaminen on tärkeää. Monelta osin lakiin kuitenkin viedään nykyisiä toimintakäytäntöjä, jolloin vaikutus asiakkaiden näkökulmasta palveluiden paranemiseen ei ole suuri. Toimeentulotuen kehittämistä tuleekin edelleen jatkaa.

SOSTE kannattaa esitystä, että asiointi on toteutettava eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden saavutettavasti ja esteettömästi; paitsi sähköisesti, myös fyysisesti paikan päällä. Vaatimuksen toteuttamiseen on myös varattava riittävät resurssit.

Kannatettavana lisäyksenä esitetään myös hakijan tilanteen edellyttäessä Kelan ja hyvinvointialueen mahdollisuutta tavata asiakasta samanaikaisesti yhdessä. Tämä voi parantaa asiakkaan asemaa ja vahvistaa viranomaisten yhteistyötä asiakkaan asiassa. Myös tästä oikeudesta on tärkeää tiedottaa asiakkaita.

Esityksessä säädetään asiakaskohtaisesta yhteistyöstä Kelan ja sosiaalihuollon välillä aiempaa tarkemmin. Keskeistä yhteistyön onnistumisessa on toimiva kahdensuuntainen tiedonvaihto ja sen mahdollistavat kanavat. Näiden toimivuus on varmistettava. Tärkeää olisi edelleen levittää myös toimeenpanossa toimiviksi osoittautuneita yhteistyökäytäntöjä valtakunnallisesti, jotta ihmiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa joka puolella maata.

Esityksessä säädetään perusosan alentamisen prosessista tarkemmin. Kannatettavaa on, että perusosan alentaminen pohjautuu nyt enemmän asiakkaan kuulemiseen, harkintaan ja sosiaalihuollon mahdolliseen arvioon. Toimivalta perusosan alentamisesta kuuluu kuitenkin Kelalle, vaikka se voikin hyödyntää päätöksessään asiakkaan ja sosiaalihuollon näkemyksiä. SOSTE mielestä toimeentulotuen perusosan alentaminen on päätös, joka kuuluisi sosiaalihuollon ammattilaiselle. Perusosan alentamisen vaikuttavuutta tulee arvioida ja etsiä sen tilalle asiakkaiden kannalta parempaan lopputulokseen johtavia keinoja.

Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisen ja alueellisten toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntien perustamista. SOSTE painottaa, että neuvottelukunnissa on oltava edustettuna myös asiakkaiden näkökulma. Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuovat jäsenkuntansa kautta esille asiakkaiden ääntä. Järjestöjen edustus tulee ottaa mukaan neuvottelukuntiin niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Ehdotettujen muutosten vaikutuksia on seurattava tarkasti ja jatkettava toimeentulotuen kehittämistä.