Toimeentulotuki


Etusivu / Lausunnot / Toimeentulotuki

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta, VN/650/2022

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Esitetyt muutokset ovat pääosin oikean suuntaisia. Kelan ja sosiaalihuollon yhteistyön ja tiedonvaihdon parantaminen on tärkeää. Esitykseen olisi pitänyt sisällyttää perusosien tason ja sisällön uudistaminen. Perusosan alentamisen prosessia tulee vielä tarkentaa. Ehdotettujen muutosten vaikutuksia tulee seurata ja toimeentulotuen kehittämistä jatkaa. Esitysten toimeenpanoon tulee varata riittävät resurssit, jotta esimerkiksi saavutettava ja esteetön asiointi toteutuu käytännössä ja viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon on toimivat sähköiset kanavat.