Toimeentulotuki


Etusivu / Lausunnot / Toimeentulotuki

Toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö, VN/11505/2020

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Työryhmän esiin tuoma tilannekuva vastaa SOSTEn näkemystä: perustoimeentulotuen siirto Kelan toimeenpantavaksi on pääosin toiminut niille, jotka käyttävät sujuvasti sähköisiä palveluja, joilla on tarvittavat laitteet ja joilla ei ole tarvetta muulle sosiaalihuollon palvelulle. Heikommille sen sijaan ovat jääneet digiosattomat, paljon tukea ja palveluita tarvitsevat ihmiset, joiden elämäntilanne on monimutkainen.