Tukea lapsiperheille elinkustannusten nousun kompensoimiseksi


Etusivu / Lausunnot / Tukea lapsiperheille elinkustannusten nousun kompensoimiseksi

SOSTE kannattaa pienituloisten lapsiperheiden tukemista määräaikaisilla etuuksien korotuksilla tilanteessa, jossa mm. ruoan, energian ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvan lapsikorotukseen, toimeentulotuen lasten perusosaa, opintorahan huoltajakorotukseen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen korotuksia. Niiden on tarkoitus olla voimassa vuoden 2023 ajan. Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää ehdotetaan korotettavaksi pysyvästi 100 eurolla.

SOSTE kannattaa myös paljon sairastavien henkilöiden toimeentulon helpottamista lääkekaton jäädyttämisellä vuoden 2022 tasoon. 

SOSTE näkee myönteisenä, että muutosten yhteisvaikutuksen arvioidaan olevan erityisesti pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja kasvattava. Tuki suuntautuu pienituloisiin, köyhyysriskissä oleviin lapsiperheisiin ja erityisesti yksinhuoltajien perheisiin.

Esitetyt korotukset ovat pääosin voimassa vuoden 2023. Niiden vaikutuksia pienituloisten toimeentuloon on seurattava ja arvioitava osana muita elinkustannusten nousun vuoksi tehtyjä tukitoimia. Tarvittaessa korotuksia on jatkettava. Lisäksi vuoden 2023 aikana on seurattava elinkustannusten kehittymistä ja tehtävä tarvittaessa lisätoimia pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Lapsiperheiden tukemisen lisäksi tulee arvioida myös muiden pienituloisten, erityisesti toimeentulotukea saavien ihmisten tarvetta lisätuille. Lapsiperheiden lisäksi elinkustannusten nousun on arvioitu osuvan erityisen raskaasti myös yksinasuviin.