Tupakkalaki


Etusivu / Lausunnot / Tupakkalaki

Hallituksen esitys tupakkalain (549/2016) muutokseksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Tupakointi on yksi keskeisimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista. Siksi tupakkapolitiikassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen ja poistamiseen.