Skip to content

Tupakkalaki

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

21.5.2021 14.16

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveys

Tupakointi on yksi keskeisimmistä väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttajista. Siksi tupakkapolitiikassa on kiinnitettävä erityistä huomiota sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen ja poistamiseen.

Lue lausunto (pdf)