Tutkimus- ja kehitysrahoitusta tulee kohdentaa ilmiöiden ratkaisemiseen


Etusivu / Lausunnot / Tutkimus- ja kehitysrahoitusta tulee kohdentaa ilmiöiden ratkaisemiseen

Yhteiskunnalliset haasteet ovat monimutkaisia ja niiden ratkaisu edellyttää julkisten, kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden yhteistä panosta.

Rahoituksen kohdentamisessa tukee keskittyä entistä vahvemmin ilmiöiden ratkaisemiseen, tukien ilmiöpohjaisia, laaja-alaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemejä (TKI), joissa yhdistyvät julkisten, kaupallisten ja yleishyödyllisten toimijoiden voimavarat ja osaaminen. Tämä tarkoittaa resurssien kohdentamista sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät rajoitu vain toimialakohtaisiin haasteisiin, vaan keskittyvät laajempiin ilmiöihin ja niiden ratkaisuihin.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat vuosien ajan tehneet arvokasta työtä hyvinvointia ja terveyttä edistävien innovaatioiden parissa, mutta tämä työ on jäänyt vähälle huomiolle kansallisessa TKI-politiikassa. Tämä on merkittävä puute, sillä sote-järjestöillä on ainutlaatuista asiantuntemusta ja käytännön kokemusta, joka voisi auttaa muotoilemaan tehokkaampia ja kohdennettuja terveys- ja hyvinvointistrategioita.