Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-investointeja tulee kohdistaa sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin innovaatioihin


Etusivu / Lausunnot / Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-investointeja tulee kohdistaa sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin innovaatioihin

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat olleet merkittävä innovaatioiden tuottaja ja ratkaisujen kehittäjä suomalaisen hyvinvointivaltion syntymisestä lähtien ja sen elinvoimaisuuden edistäjänä. Innovaatiot ovat kohdistuneet terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, työelämän kehittämiseen, yhteiskunnan monimuotoisuuden vahvistamiseen, kokonaisturvallisuuteen ja arkielämän sujumiseen.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomäärärahojen leikkaus vuodelle 2027 tulee perua. Sen sijaan näitä panoksia tulee kohdentaa osallisuutta, merkityksellisyyttä ja yleisesti elämän laatua edistävien innovaatioiden juurruttamisen ja tuottamiseen.

Julkisten, kaupallisten ja yleishyödyllisten organisaatioiden innovaatiokumppanuuksilla voidaan ratkaista yhteisiä isoja haasteita. Siksi tarvitaan panostuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vahvempaan rooliin kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan lausunto, johon liittyvään kuulemiseen SOSTE on osallistunut.