Työllisyyden kuntakokeilu


Etusivu / Lausunnot / Työllisyyden kuntakokeilu

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, VN/28640/2020-TEM-1

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

Tehtävien lisääntyminen ei saa vaarantaa asiakkaiden palveluiden saantia ja laatua. Kesken kokeilujen tehtävien muutosten osalta tulee varmistaa asiakkaiden tiedonsaanti.