Skip to content

Työllisyyden kuntakokeilu

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

25.9.2020 15.39

Työllisyys
ToimeentuloTyöllisyys

Työllisyyspalveluiden organisoitumismalli tulevaisuudessa tulisi ratkaista mahdollisimman pian, jotta päästään rakentamaan pitkäjänteisempää työllisyyspolitiikkaa. Kokeiluilla tulee olla selkeät tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet, jotka huomioivat myös sosiaaliset vaikutukset. Myös palveluiden laatua sekä oikeaa kohdentumista tulee seurata.

Lue lausunto (pdf)