Skip to content

Työllisyyspalvelut

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

8.4.2022 14.10

Työllisyys
ToimeentuloTyöllisyys

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän muuttuessa on perustelua muuttaa myös TYP-lakia. Kuntien kohdalla lakiesitys on ristiriitainen ja sekava. SOSTE esittää, että kuntien roolia TYP toimijoiden joukossa tarkastellaan uudelleen. Käynnissä oleva laajempi lainsäädännön muutos tulee myös saada hyväksytyksi tällä hallituskaudella. Uudistuksessa tulee huomioida yhdyspinta järjestöjen ja säätiöiden palveluihin.

Lue lausunto (pdf)