Työllisyyspalvelut


Etusivu / Lausunnot / Työllisyyspalvelut

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, VN/20925/2021

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän muuttuessa on perustelua muuttaa myös TYP-lakia. Kuntien kohdalla lakiesitys on ristiriitainen ja sekava. SOSTE esittää, että kuntien roolia TYP toimijoiden joukossa tarkastellaan uudelleen. Käynnissä oleva laajempi lainsäädännön muutos tulee myös saada hyväksytyksi tällä hallituskaudella. Uudistuksessa tulee huomioida yhdyspinta järjestöjen ja säätiöiden palveluihin.