Työttömyysturvaan esitetyt leikkaukset lisäävät köyhyyttä


Etusivu / Lausunnot / Työttömyysturvaan esitetyt leikkaukset lisäävät köyhyyttä

SOSTE oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tiistaina 22.11. työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista. SOSTE ei kannata esitettyjä leikkauksia.

Työttömyysturvan leikkausten vaikutukset kohdistuvat työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Ne lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta. Köyhyyden lisääminen ei ole inhimillistä, mutta ei myöskään taloudellisesti järkevää.

Esimerkiksi työttömyysturvan suojaosasta luopuminen tekisi osa-aikatyöstä nykyistä kannattamattomampaa. Esityksen taustalla vaikuttaa olevan oletus, että osa-aikatyötä tekevillä olisi tosiasiallisesti mahdollisuus valita osa-aikatyön ja kokoaikatyön välillä. Osa-aikainen työ on monille ihmisille kuitenkin ainoa mahdollisuus työllistyä. He eivät työkykynsä puolesta pysty työskentelemään kuin pieniä määriä tai he eivät saa kokoaikaista työtä esimerkiksi koulutuksen puutteiden takia. Tuore tutkimusnäyttö osoittaa, että suojaosien poisto ei todennäköisesti tule lisäämään työllistymistä kokoaikaisesti, mutta suojaosien käyttöönotto on kuitenkin lisännyt selvästi osa-aikaisen työn tekemistä. SOSTE näkee, kaikki työnteko ihmisen yksilöllisen työ- ja toimintakyvyn rajoissa on arvokasta ja lisääntyneestä osa-aikatyön tekemisestä kannattaisi pitää kiinni.

Tutkijat ovat arvioineet työttömyysturvan lapsikorotusten olevan kustannustehokkain tapa vähentää lapsiköyhyyttä sosiaaliturvan avulla. Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000:lla vuoteen 2030 mennessä, määrästä kolmasosan on oltava lapsia. Työttömyysturvan lapsikorotusten poisto on tavoitteelle täysin vastakkainen toimi.

Työttömyysturvaan tehtäviä leikkauksia tulee tarkastella osana muita sosiaaliturvamuutoksia ja samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua.