Työttömyys­turvalain muutokset lisäävät köyhyyttä


Etusivu / Lausunnot / Työttömyys­turvalain muutokset lisäävät köyhyyttä

SOSTE on löytänyt hallituksen kaavailemista työttömyysturvalain muutosehdotuksista useita huolestuttavia kohtia. Jos ministeriön esittämät lakimuutokset toteutuvat, ne tulevat lisäämään köyhyyttä ja siirtämään yhä suuremman osan ihmisistä toimeentulotuelle. Erityisesti lisääntyy lapsiperheköyhyys.  

Esityksessä on useita toimenpiteitä, joilla on merkittäviä vaikutuksia jo ennestään heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa elävien ihmisten toimeentuloon. Työttömyysetuuden suojaosan ja lapsikorotusten poistaminen, työssäoloehdon pidentäminen ja omavastuuajan pidentäminen ovat kaikki leikkauksia työttömien toimeentuloon.

Esimerkiksi työttömyysetuuden soviteltu suojaosa on ollut tärkeä tuki ihmisille, jotka pystyvät työskentelevään vain pieniä määriä tai joille ei ole tarjolla kuin lyhyitä työkeikkoja. Se on kannustanut ottamaan pieniäkin työpätkiä vastaan, mikä voi tulevaisuudessa johtaa vakituisempiin työmahdollisuuksiin.

”Toinen esimerkki on työttömyysturvan lapsikorotukset, joiden tutkijat ovat arvioineet olevan kustannustehokkain tapa vähentää lapsiköyhyyttä sosiaaliturvan avulla. Lapsikorotusten poistaminen taas kasvattaa lapsiköyhyyttä, minkä on osoitettu aiheuttavan nuorille pitkälle heidän tulevaisuuteensa vaikuttavia vaikeuksia ja myös kasvattavan yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja”, toteaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Tutkimus esimerkiksi osoittaa, että perheiden siirtyminen toimeentulotuelle lisää terveydenhuollon ja lastensuojelun kustannuksia.

Leikkausten kumuloituvat vaikutukset pienituloisille kohtuuttomia

Työttömyysturvan lisäksi leikkauksia kohdistuu myös asumistukeen ja toimeentulotukeen. Lisäksi etuuksien indeksikorotukset aiotaan jäädyttää.

”Näiden leikkausten yhteisvaikutukset olisi pitänyt arvioida ja kohtuuttomasti samoille ihmisille osuvista leikkauksista luopua”, vaatii Järvinen. 

Nyt riskinä on, että kun muutoksia tulee voimaan asteittain, kunkin yksittäisen leikkauksen kohdalla arvioidut vaikutukset voivat näyttää kohtuullisilta ja perustuslainmukaisilta. Asteittain kumuloituvat vaikutukset ovat kuitenkin pienituloisille suuria. 

SOSTE kritisoi lainvalmistelua

SOSTE peräänkuuluttaa järjestöjen asiantuntemuksen tunnistamista ja sitä, että eri kohderyhmiä edustavia järjestöjä olisi otettava mukaan lain valmisteluun. Pelkkä kuuleminen lain lausuntovaiheessa ei ole laadukasta lainvalmistelua.

Myöskään vajaan kahden viikon lausuntoaika ei ole riittävä. Se on selkeästi vähemmän kuin ohjeistuksen mukainen kuusi viikkoa. Lyhyt lausuntoaika ja kiireinen valmistelu heikentävät lainvalmistelun laatua ja eri tahojen mahdollisuuksia lausua esityksestä. SOSTEn mielestä valmistelun tulisi olla perusteellista tehtäessä muutoksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia taloudellisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.

SOSTE on jättänyt lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysturvalain muutosehdotuksista.