Työvoimapalvelut


Etusivu / Lausunnot / Työvoimapalvelut

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi, VN/698/2021

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

SOSTE pitää työnhakijoiden henkilökohtaisen tapaamisen tehostamista kannatettavana, mutta esitetty palveluprosessi on sekava ja vaatii selkeyttämistä, jotta se huomioisi paremmin työttömien yksilölliset tarpeet. SOSTE pitää ehdotusta työnhakuvelvollisuudesta kokonaisuudessaan työttömän työnhakijan kannalta sekavana ja vaikeaselkoisena ja pitää tarpeellisena sääntelyn tarkentamista erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien kohdalla.