Skip to content

VA-digi-hanke

Lausunnon vastaanottaja: Valtionvarainministeriö

20.1.2021 10.53

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskuntaSote-järjestöt

SOSTE kannattaa avustuskriteerien yhdenmukaistamista. Ne on määriteltävä yhdessä keskeisten valtakunnallisten toimialoja kokoavien järjestöjen kanssa.

Lue lausunto (pdf)