VA-digi-hanke


Etusivu / Lausunnot / VA-digi-hanke

Lausunto valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista

Lausunnon vastaanottaja: Valtionvarainministeriö

SOSTE kannattaa avustuskriteerien yhdenmukaistamista. Ne on määriteltävä yhdessä keskeisten valtakunnallisten toimialoja kokoavien järjestöjen kanssa.