Vakuutuslääkärijärjestelmä


Etusivu / Lausunnot / Vakuutuslääkärijärjestelmä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi, HE 213/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa pääosin vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen esitettyjä muutoksia, mutta toivoo kehittämistyön jatkamista ja vakuutuslääkärityön neuvottelukunnan työn jatkamista.