Skip to content

Vakuutuslääkärijärjestelmä

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

8.12.2020 11.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTE kannattaa pääosin vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen esitettyjä muutoksia, mutta toivoo kehittämistyön jatkamista ja vakuutuslääkärityön neuvottelukunnan työn jatkamista.

Lue lausunto (pdf)