Vakuutuslääkärijärjestelmä


Etusivu / Lausunnot / Vakuutuslääkärijärjestelmä

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö