Valmiussuunnitelmissa huomioitava sote-järjestöt


Etusivu / Lausunnot / Valmiussuunnitelmissa huomioitava sote-järjestöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista pandemiavalmiussuunnitelmaa ollaan uudistamassa. Lakiluonnos on lähtökohtaisesti kattava ja siinä on huomioitu aikaisemmat kokemukset ja toimintaympäristön muutokset laajasti.

SOSTE pitää tärkeänä että sosiaali- ja terveysalan järjestöt on huomioitu suunnitelmissa ja niiden merkitys on tunnistettu nykyistä laajemmin. Osa sote-alan järjestöistä on tunnistettuja valmius-, varautumis- tai pelastusalan järjestöjä. Sote-alan järjestöjen toiminta on laaja-alaista vapaaehtoistoimintaa sekä ammatillista osaamista erityisryhmien ja tarpeiden tunnistamiseksi sekä arjen sujuvoittamiseksi, mitä tarvitaan myös poikkeusoloissa.

Keväällä 2022 tehdyn SOSTEn jäsenkyselyn perusteella noin 30 % valtakunnallisista järjestöistä on arvioinut, että niillä voisi olla nykyistä enemmän annettavaa joko tunnistettuna valmius- tai varautumisjärjestönä tai tukena. Valmiutta on myös harjoiteltava ja järjestökenttä on kutsuttava mukaan myös toimistoharjoituksiin. Järjestöjen yhteistyötä edistää Turvallisuuskomitean Järjestöverkosto, joka on luonteva yhteistyötaho myös sosiaali- ja terveysalan viranomaisille.

SOSTE lausui myös erityisryhmien huomioimisesta, sote-alan henkilöstön jaksamisesta ja lääkehuollon turvaamisesta.