Valtion talousarvio 2019


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019, HE 123/2018 vp

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta