Valtion talousarvio 2021


Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE pitää elvyttävää talouslinjaa hyvänä, sote-järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi on laadittava pitkän tähtäimen suunnitelma, rahapelituottojen lasku on kompentsoitava sote-järjestöille ja terveysveron käyttöönottoa varten on nimitettävä työryhmä.