Valtion talousarvio


Etusivu / Lausunnot / Valtion talousarvio

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitustilanteen ja toiminnan turvaamiseksi /HE 146/2020 vp / Asiantuntijapyyntö

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan kunta- ja terveysjaosto

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten turvaamiseksi on löydettävä kestävä ja yhteinen ratkaisu valtionapuviranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä, jotta järjestöjen pitkäjänteinen auttamistoiminta sekä kriiseihin varautuminen voidaan mahdollistaa ja varmistaa.