Valtiovarainministeriön virvoitusjuomaveroesitys on laimea vaihtoehto terveysverosta


Etusivu / Lausunnot / Valtiovarainministeriön virvoitusjuomaveroesitys on laimea vaihtoehto terveysverosta

Valtiovarainministeriön esityksen tavoite virvoitusjuomien valmisteveron muuttamisesta terveysperusteiseen suuntaan on oikea, mutta kovin riittämätön. Kuten luonnoksessa itsessäänkin todetaan, virvoitusjuomaveroa ei ole muutettu tavoitteiltaan selkeästi terveysperusteiseksi.

Syynä on se, että terveysperusteisena laki vähentäisi merkittävästi virvoitusjuomaveron tuottoa. Virvoitusjuomaveron muokkaus on siten tehty fiskaalisista lähtökohdista käsin, ei terveysperusteisesta, mikä vesittää lakiesityksen tavoitteen.

SOSTEn mielestä pelkän virvoitusjuomaveron muokkauksesta pitää siirtyä voimakkaasti kohti kaikkia tuoteryhmiä koskevaa sokeripitoisuuksiin sekä suolan määrään ja rasvan laatuun perustuvaa verotusta.

SOSTE ei kannata myöskään esityksen täysmehujen alempaa verokohtelua, sillä terveyden kannalta ei ole merkitystä, onko sokeri juomaan lisättyä vai luontaista. Tämä todetaan myös lakiesityksessä. Virvoitusjuomaveron ei pidä kannustaa käyttämään sokeria sisältäviä tuotteita vaan vähentää niiden käyttöä.

Valtiovarainministeriön esityksessä veronportaikkojen määrän ehdotetaan olevan kuusi. Portaikkoja tulee olla vähemmän, esimerkiksi kolme, jotta verotasolta toiselle siirtymisessä on vahvempi taloudellinen kannustin. Lisäksi terveysperusteisessa verotuksessa tulee olla nollaveroluokka ainakin makeuttamattomille ja maustamattomille vesille ja kivennäisvesille.

Terveyden näkökulmasta olennaista on veron kireys. Ylintä veroluokkaa on kiristettävä nyt esitetystä tasosta. Riittävän kireä verotus kannustaa teollisuutta valmistamaan sokerittomia juomia valmisteveron välttämiseksi. Toisaalta paljon sokeria sisältävien juomien korkea vero näkyisi kuluttajahinnoissa ja sitä kautta kulutusvalinnoissa.

Tarvitsemme pikaisesti verotuksellisia keinoja vaikuttaa siihen, mitä syömme. Sokerin lisäksi on puututtava suolan ja kovan rasvan saantiin. Ensi hallituskaudella on perustettava työryhmä, joka valmistelee ja toimeenpanee laaja-alaisen terveysveron kansanterveyden edistämiseksi. Asiasta on tehtävä kirjaus hallitusohjelmaan. Nyt esitetty veromalli ei sovellu sellaisenaan laaja-alaisen terveysveromallin pohjaksi.

Myös verotuottojen näkökulmasta laaja-alainen terveysvero toisi huomattavasti enemmän verotuloja kuin pelkkä virvoitusjuomavero. Terveysperusteisen veron tavoitteen on kuitenkin oltava ennen kaikkea kansanterveydellinen, ei fiskaalinen, eli vero on rakennettava kansanterveysnäkökulma edellä.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö