Vammaispalvelulaki


Etusivu / Lausunnot / Vammaispalvelulaki

HE 159/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta