Valtion­­avustus­toim­­inta ja varain­hankinnan kehittäminen


Etusivu / Lausunnot / Valtion­­avustus­toim­­inta ja varain­hankinnan kehittäminen

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimiva järjestötyöryhmä on selvittänyt, miten järjestöjen varainhankintaa voitaisiin avustaa ja tukea valtionavustustoiminnassa. Työryhmä on laatinut selvityksen, jossa tarkastellaan järjestöille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyviä keinoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Selvityksessä tarkastellaan myös järjestöjen autonomian turvaamista ja toimintaedellytysten varmistamista. 

Selvitys perustuu työryhmän toteuttamaan analyysiin. Tiedonhankinnassa on käytetty erilaisia tiedonlähteitä ja aineistonkeruumenetelmiä, kuten työpajoja. Valtiovarainministeriö pyytää selvityksestä lausuntoja, jotka otetaan huomioon, kun työryhmä valmistelee päätelmiään ja viimeistelee selvitystään.

Selvitys on tarkoitus julkaista talven aikana ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtionapuviranomaisten toimeenpanoa varten.

Raporttiin voi tutustua Lausuntopalvelussa. Lausuntopalvelussa voi raporttiluonnoksesta jättää oman lausunnon ja selata muiden lausumia. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20209/2021.

Valtionavustustoiminnan tulee kannustaa järjestöjä varainhankinnan vahvistamiseen

Lähes kaikki selvityksessä esitettävät kirjaukset on mahdollista toteuttaa ilman lainsäädäntömuutoksia hyvin pikaisesti. Selvityksen mukaan valtionavustuslaki (s. 49) mahdollistaa jo nykyisellään varainhankinnan avustamisen.

Avaustuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta on keskusteltu ainakin vuodesta 2014 lukien. Käytännöt eivät näytä kuitenkaan kehittyvän, koska avustusjärjestelmät ovat edelleen erilaisia ja samoin myös kehittämisen lähtöasetelmat. Monista asioista ollaan samaan mieltä, mutta ne eivät kuitenkaan etene. Poliittisessa keskustelussa järjestöjä kannustetaan rahoituksen monimuotoisuuden lisäämiseen ja kuvataan valtion roolia sitä tukevana. Toisin sanoen poliittinen keskustelu ja pohdinta on käyty, nyt on aika toteuttaa muutokset.

Selvityksessä esitetään kahdeksan muutosta, joista lähes kaikkien SOSTE arvioi vahvistavan järjestöjen varainhankintaa ja talouden pitkäjänteistä kehittämistä.

Osa selvityksessä esitetyistä muutoksista voidaan toteuttaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustustoiminnan soveltamisohjeita muuttamalla STEA:n toimesta avustusoppaan ohjeistustekstiä muokkaamalla viranomaistoimintana koskemaan jo vuoden 2024 avustuksia.