Yhteinen tietovaranto ja sen laaja hyödyntäminen vahvistaa valtionavustustoiminnan luotettavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja käytettävyyttä


Etusivu / Lausunnot / Yhteinen tietovaranto ja sen laaja hyödyntäminen vahvistaa valtionavustustoiminnan luotettavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja käytettävyyttä

ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta. SOSTE pitää erittäin tärkeänä, että valtionapuviranomaisten tai vastaavien toimittama ja Valtion konttorin kokoama tietovaranto on käytössä maksutta ja mahdollisimman laajasti avoimen datan -periaatteen mukaisesti.

Myös valtionapuviranomaisten haltuun jäävää, Valtionkonttorille toimittamaton tietovaranto tulisi olla myös maksutta ja laajasti käytettävissä avoimen datan -periaatteen mukaisesti.