Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä


Etusivu / Lausunnot / Yhteiskunnalla on oltava kaikissa tilanteissa riittävät keinot turvata henkeä ja terveyttä

Hallituksen esityksessä esitetään, että tarvittaessa aluehallintovirasto voisi määrätä henkilöitä asiakas- ja potilasturvallisuustyöhön potilasturvallisuuden vähimmäistason turvaamiseksi, jos potilaiden terveyden ja hengen suojeleminen on vaarassa.

”Suomalaisessa vahvan luottamuksen yhteiskunnassa tällaisesta työstä tulee voida sopia järjestäytyneesti osapuolten välillä. Olisi parempi, että lainsäädäntö valmisteltaisiin työehtosopimusten ollessa voimassa yhdessä palveluiden järjestämisestä vastaavien, työntekijäin edustajien sekä potilaita edustavien järjestöjen yhteistyönä”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Perustuslaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö asettavat julkiselle vallalle, palvelujen järjestämisestä vastaaville ja viime kädessä valtiolle velvollisuuden suojella elämää ja terveyttä kaikissa olosuhteissa. SOSTE muistuttaa, että myös muussa sosiaalihuollossa kuin kotipalveluissa on tilanteita, joissa riittävän ammattihenkilöstön työssäolo on kaikissa oloissa välttämätöntä, esimerkkinä lastensuojelu ja vaikeasti vammaisten ja vanhusten ympärivuorokautinen hoito on turvattava keskeytyksettä.

SOSTE pitää tilannetta äärimmäisenä ja epätodennäköisenä, jossa lain suomiin valtuuksiin jouduttaisiin turvautumaan. ”Yhteiskunnalla on kuitenkin kaikissa oloissa oltava riittävät keinot terveyden ja hengen suojelemiseksi”, muistuttaa Vertti Kiukas.

SOSTE tarkastelee vallitsevaa tilannetta ja lausunnolla olevaa lakiesitystä ensisijaisesti potilasturvallisuuden näkökulmasta. SOSTEn jäsenenä olevat järjestöt, muun muassa potilasjärjestöt, edustavat lähes kaikkia sote-palveluiden käyttäjiä suoraan tai välillisesti.