YK:n yleiskokouksen tavoitteet


Kirjallinen kontribuutio kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 75. Istuntokaudella

Lausunnon vastaanottaja: Ulkoministeriö

Suomen tulee asettaa päätöksenteon lähtökohdaksi kestävän kehityksen tavoitteet, edistää ”ketään ei jätetä” ajattelua maailmanlaajuisesti, edistää hyvinvointitalousajattelua globaalisti, tukea globaalia terveyden edistämistyötä, edistää tasa-arvoista ja saavutettavaa koulutusta, jatkaa tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämistä ja turvata kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ja -edellytykset.