MINNO-projekti

MINNO-projekti

Etusivu / Artikkelit / MINNO-projekti

SOSTE ja sen jäsenjärjestöjä on mukana Metropolia AMK:n toteuttamassa MINNO-projektissa. MINNO-projekti tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osaamista järjestötoimintaa palvelevissa projekteissa ja hankkeissa. Innovaatioprojekteissa tuotetaan ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Syksyn viimeisessä MINNOssa on mukana kuusi haastetta, joista kolme on Diabetesliiton, Sininauhaliiton ja Mielen ry:n haasteita. Ratkaisujen toivotaan johtavan ESR+ tai EAKR-rahoituksen hakemiseen. Diabetesliiton haaste liittyy tyypin 2 diabetekseen ja tekoälyn hyödyntämiseen. Sininauhaliiton haaste liittyy sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimihenkilöiden digiosaamisen vahvistamiseen ja Mielen ry:n haasteena on toipumisorientaation juurruttamisen organisaation toimintakulttuuriin.

Jokaista haastetta on ratkaisemassa 4–5 opiskelijan ryhmä, jotka saavat ohjausta oppilaitoksen ammattilaisilta. Parhaimmillaan ratkaisuesitys voi johtaa lähes valmiiseen hankesuunnitelmaan. MINNO-projekti on opiskelijalle 10 opintopisteen (noin 270 tuntia työtä) laajuinen Innovaatioprojektiopinto. MINNOn tarkoituksena on kehittää opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä yhdessä kumppanien kanssa. Opiskelijalle opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Samalla opiskelijan kyky toimia yhteistyössä työelämän ja muiden alojen ihmisten kanssa monipuolistuu ja laajenee. MINNOssa ryhmä koostuu eri ammattialojen opiskelijoista.

Haasteena osaamisen jakaminen

SOSTE on tarjonnut MINNO-yhteistyön ratkaistavaksi kolme haastetta, jotka kaikki liittyvät järjestötoiminnan tukitoimiin ja talouteen. Yksi ryhmä pohtii vertaisryhmätoiminnan kustannushyötyjä, toinen ryhmä etsii ratkaisua universaalisti järjestökentällä toimivaksi tilikartaksi. Kolmas ryhmä pohtii osaamisen jakamisen applikaation hyödyntämistä.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa Tradenomiksi opiskelevien Jennin, Panun, Ainon ja Annan haaste liittyy hr-toiminnan kehittämiseen. Jo alkuvaiheessa haastetta rajattiin kohdistuvaksi järjestöjen tukitoimia tekevien toimihenkilöiden osaamiseen jakamiseen ja siihen liittyvien esteiden tunnistamiseen. Projektin alussa ryhmä haastatteli 13 eri järjestön toimihenkilöä.

Projekti on nyt noin puolessa välissä. Haaste oli mielenkiintoinen ja sopivalla tavalla haastava. Olemme saaneet vapaat kädet hyödyntää luovuuttamme ja tieto-taitoamme käytännössä pohtii ratkaisua tuottavan ryhmän jäsen Jenni.

Olemme käyneet kolme neuvonpitoa opiskelijaryhmän kanssa. Ratkaisuun johtava haaste on jokaisella kerralla tiivistynyt ja tarkentunut. Olen todella iloinen, että olemme saaneet liiketalouden ohjelmaan haasteita ratkaistavaksi. MINNO-yhteistyö voi olla sosiaali- ja terveysjärjestöille muutakin, kuin suoraan sote-toimintaan liittyvää sisältöä. Haluamme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden pohtia myös järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviä kysymyksiä, tiivistää SOSTEn erityisasiantuntija Ari Inkinen.

Jenni arvioi, että yhteistyö on toiminut toimeksiantaja SOSTEn kanssa hyvin. Olemme saaneet nopeasti vastauksia kysymyksiimme  ja tapaamisissa on välittynyt fiilis, että toimeksiantaja on aidosti mukana projektissa. Olemme saaneet myös palautetta työstämme, mistä olemme kiitollisia. Yhteistyö on ollut motivoivaa, sillä se mitä olemme tehneet tässä projektissa, voi olla hyödyksi toimeksiantajalle.

Tämän haasteen osalta kutsutaan järjestöihmisiä 17.11.2022 toteutettavaan työpajaan pohtimaan miten keskinäistä osaamisen jakamista voisi tehostaa ja samalla tutustutaan Tehostamo-applikaatioon. Odotan mielenkiinnolla, löydetäänkö ratkaisuja millä madalletaan kynnystä hyödyntää yhteistä osaamista ja sen jakamista sote-järjestöjen kesken, arvioi Ari Inkinen.

MINNO-yhteistyö

Tämän vuoden 2022 viimeisen MINNO-projektin aikana kerätään kokemuksia mahdollisesta pitkäjänteisemmästä yhteistyöstä Metropolian kanssa. Haastekokonaisuuteen, joka kohdistui ESR+ ja EAKR-rahoitusten hyödyntämiseen haki tänä syksynä seitsämän järjestöä. Kahden järjestön haasteet arvioitiin liian vaativaksi tähän toimintamalliin. Kolme ehdotettiin siirtyväksi vuoden 2023 ensimmäiseen MINNOon.

Lue lisää MINNO-toiminnasta Metrolian verkkosivulta.