Sähköiset palvelut ovat olennaisia velkaantuneiden auttamisessa


Etusivu / Artikkelit / Sähköiset palvelut ovat olennaisia velkaantuneiden auttamisessa

 Tarvitsemme keinoja ratkoa talous- ja velkaongelmia ajoissa

Maksuhäiriöitä on jo yli 376 000 ihmisellä ja moninkertainen määrä on riskissä joutua ongelmiin. Arasta asiasta ei haluta puhua. Netin laajenevat pikaluottomarkkinat tarjoavat ”helppoja ja nopeita ratkaisuja”. Velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä auttavan Takuusäätiön on toimittava netissä valtavasti markkinointiin panostavien lainantarjoajien joukossa.

Säätiöön otetaan yhteyttä vasta syvällä velkakierteessä. Sähköisillä palveluilla tavoitamme apua tarvitsevat jo aiemmin. Ne voivat myös ehkäistä velkaantumista esimerkiksi talouteen vaikuttavissa elämänmuutoksissa, vaikkapa kun ihminen jää eläkkeelle.

Taloudenhallinnan palvelu penno.fi:llä voi seurata tulojaan ja kulutustaan. Chat-neuvontaan ottavat yhteyttä ihmiset, jotka eivät olisi uskaltautuneet soittamaan. Sosiaalista pienlainaa voi hakea sähköisesti. Kehitämme oman palvelumuotoilijamme kanssa myös uusia sähköisiä itseapuvälineitä, jotka auttavat ottamaan talousasiat haltuun.

Aiomme hyödyntää myös tekoälyä, koska emme pysty vain henkilöstöllä vastaamaan kaikkeen kysyntään. Kun sähköinen palvelu on hyvin suunniteltu ja asiakaslähtöisesti tehty, sillä voidaan tavoittaa isoja joukkoja ilman lisähenkilöstöä.

”Eriarvoisuus näkyy luottomarkkinoilla: Haavoittuvimmassa asemassa olevat joutuvat ottamaan kallista lainaa elinkustannuksiin. Pikaluottomarkkinat paikkaavat vähimmäis- ja perusturvan pienuutta. Jos on pankki-, pari- ja työsuhde kunnossa, lainaa saa pankista, jopa lähes nollakorolla”, Minna Markkanen sanoo.

Velkaongelmaan ei ole yhtä syytä eikä se rajaudu vain joillekin ryhmille – siksi sitä on vaikea ratkaista. Säätiön tyypillinen asiakas on työikäinen yksinasuva nainen, joka on velkakierteessä. Maksuhäiriömerkintöjä on enemmän miehillä. Asiakkaina on yhä enemmän 1990-luvulla syntyneitä, joista monien vanhemmillakin on velkaongelmia. Eläkeläiset ovat kasvava ryhmä, samoin lastensa auttamisen takia velkaantuneet ikäihmiset.

Säätiöllä on 25 työntekijää ja talous- ja velkaneuvojia on kunnissa, ensi vuoden alusta valtiolla. Neuvonnan kysynnässä ja tarjonnassa on suuri epäsuhta. Lisäksi puuttuu keinoja ratkoa ongelmia ajoissa. Velkajärjestely on raskas menettely ja sen saa vain harvoin.

Ongelmiin tarvitaan myös rakenteellisia ratkaisuja. Kyse ei ole vain yksilön taloudenhallinnan ja osaamisen puutteista. Taustalla on muun muassa pätkä- ja silpputöiden sekä epäsäännöllisten tulojen yleistyminen.

Minna Markkanen
kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

[button class=”c-btn–blue-transparent” text=”Järjestöbarometri 2018″ url=”https://www.soste.fi/jarjestobarometri-2018/#” ]