Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa


Etusivu / Artikkelit / Sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa

Suomessa toimii lähes 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja toimii puoli miljoonaa vapaaehtoista. Palkattua henkilöstöä järjestöissä on noin 50 000.

Pääosa järjestöistä on rekisteröityjä yhdistyksiä, mutta sote-järjestöihin voidaan lukea myös alan säätiöt ja Suomen Punainen Risti. Suomen Punainen Risti on valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu erillislakiin sekä vuoden 1949 Geneven sopimuksiin. Käytämme sanaa järjestö kuvaamaan kaikkia edellä mainittuja alan toimijoita.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää yhdistysrekisteriä, jossa ovat rekisteröidyt yhdistykset. Niistä valtaosalle on annettu toimialaluokitus. Sosiaali- ja terveysjärjestöiksi laskemme Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisterin luokituksen mukaiset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, eläkeläisyhdistykset sekä työllistymistä edistävät yhdistykset. Lisäksi mukaan on poimittu sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävät yhdistykset toimialaluokittelusta puuttuvista noin 30 000 yhdistyksestä.

Sosiaali- ja terveysalan rekisteröityjä yhdistyksiä on 10 183 (2023). Kokonaismäärään on tässä laskettu mukaan Suomen Punainen Risti ja sen noin 450 paikallisesti tai alueellisesti toimivaa osastoa. Sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on yhdistysrekisterin yli 108 000 yhdistyksestä 9 prosenttia (2023).

Järjestöihin lasketaan myös sote-kentällä toimivat säätiöt. Suomessa on noin 2 700 rekisteröityä säätiötä (2023, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Sosiaali- ja terveysalan säätiöiden kokonaismäärä on 525, eli sosiaali- ja terveysalan osuus kaikista säätiöistä on 20 prosenttia (2023).

Monipuolinen sote-järjestökenttä

Suuri osa sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on paikallisia pienehköjä yhdistyksiä, jotka toimivat pelkin vapaaehtoisvoimin. Toisaalta järjestökentällä on ammatillisesti toimivia alueellisia tai valtakunnallisia yhdistyksiä, joilla voi olla jopa satoja palkattuja työntekijöitä ja miljoonien eurojen vuosibudjetti.

Järjestökentällä on tiiviit alueelliset verkostot. Valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä on yli 200. Niistä noin kolmasosalla on jäseninä paikallisyhdistyksiä ja noin seitsemällä prosentilla myös piiriyhdistyksiä, eli kolmeportainen järjestörakenne. Valtakunnallisilla sosiaali- ja terveysalan yhdistyksillä on yhteensä noin 6 500 paikallisesti tai alueellisesti toimivaa jäsenyhdistystä ja noin 200 piiriyhdistystä. Näiden lisäksi tai sijaan valtakunnallisilla järjestöillä voi olla paikallista toimintaa esimerkiksi erilaisten kerhojen, osastojen ja toimintaryhmien toteuttamana, eli ilman paikallista rekisteröityä yhdistystä.

Sote-järjestöt työskentelevät eri ihmisryhmien parissa. Toiminta liittyy etenkin erityisessä tai haastavassa elämäntilanteessa elävien ihmisten tukemiseen.