SOSTE: Pienituloisten talousahdinkoa helpotettava täsmäkeinoin budjettiriihessä


Etusivu / Artikkelit / SOSTE: Pienituloisten talousahdinkoa helpotettava täsmäkeinoin budjettiriihessä

Energian, ruoan ja liikkumisen kallistuminen vaikuttavat kaikkien elämään. Hintojen nousu osuu erityisesti pienituloisiin ja niihin perheisiin, jotka käyttävät suuren osan tuloistaan välttämättömiin hyödykkeisiin. Asumiseen ja ruokaan menee yli puolet niiden ihmisten menoista, jotka kuuluvat pienituloisimpaan viidennekseen suomalaisista.

Syksyn budjettiriihessä on tehtävä elinkustannusten nousua kompensoivia päätöksiä, jotka kohdennetaan laajan joukon sijaan kaikista pienituloisimmille. SOSTE esittää, että pienituloisimmille, toimeentulotuen varassa eläville ihmisille, hintojen nopean nousun aiheuttamaan tilannetta kompensoidaan määräaikaisella korvauksella.

”Tällaista ylimääräistä tukea maksettiin toimeentulotuen saajille syksyllä 2020 koronaepidemian vuoksi. Nyt vastaavanlaista määräaikaista tukea tulisi maksaa talven yli”, korostaa erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Aiemman epidemiakorvauksen kulujen perusteella voi karkeasti arvioida, että kahdeksaksi kuukaudeksi esimerkiksi 25 euron kuukausittainen korotus toimeentulotukeen maksaisi noin 35 miljoonaa. Myös asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväksyttävien asumiskulujen, mukaan lukien taloussähkö- ja lämmityskulut, tasoa on korotettava vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Kohdennetut tuet pienituloisille lapsiperheille

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on arvioinut, että lapsiperheistä erityisesti suurperheet ja yhden huoltajan perheet ovat vaarassa köyhtyä hintojen noustessa. SOSTE esittää kohdennettuja tukia myös pienituloisille lapsiperheille. Heidän asemaansa on helpotettava määräaikaisilla korotuksilla työttömyysturvan ja eläkkeensaajien lapsikorotuksiin sekä elatustukeen. Lisäksi lapsilisän sisällä korotuksia tulee kohdentaa monilapsisten perheiden lapsilisiin sekä yksinhuoltajakorotukseen.

Täsmätoimena lapsiperheiden toimeentuloa olisi helpotettava myös varhaiskasvatusmaksujen alennuksilla.


Yhteenveto SOSTEn esityksistä syksyn budjettiriiheen

Määräaikaiset 8 kuukauden korotukset tukemaan pienituloisimpia ja erityisesti lapsiperheitä, yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.