Vardagen på halvvägshemmet i Malax


Etusivu / Blogi / Vardagen på halvvägshemmet i Malax

Det är början på en ny vecka i november, höstmörkret är påtagligt över Pixnebacken i Malax. Personalen gör frukost och kaffe, och boende på halvvägshemmet och personer från närområdet droppar in för att delta i den dagliga gruppverksamheten. I skymningen gör sig ljuset på bordet mysigt och man slår sig ner i sofforna för att börja dagen med skoj och skratt men också allvarliga diskussioner.

Den gemensamma samlingen startar dagen klockan 9. En text som tangerar livet, tillfrisknande och vardagliga reflektioner läses, och var och en får i tur och ordning taltur. Deltagarna i gruppen är personer som genomgått behandling och som valt att fortsätta sin eftervård i intensiv öppenvård. I gruppen får man stöd i sina tankar, känslor och vardagliga funderingar i det nyktra livet.

Dagens text för in gruppen på tacksamhet och betydelsen av kamratstöd. Flera konstaterar att om de själva hade haft lösningen och förmågan att ta itu med sina problem, så hade de inte suttit här idag. Stöd av andra är a och o i tillfrisknandet från denna sjukdom. Just därför har halvvägshemmet och den dagliga gruppverksamheten en stor roll vid rehabilitering av beroendesjukdomar. Deltagarna uttrycker tacksamhet över att de fått vakna till en nykter och drogfri dag.

I samband med samlingen tar några av deltagarna ansvar för uppgifter inför den gemensamma lunchen, under handledning av personalen. Andra tar itu med socialbyrå- och FPA-ärenden. Den huvudsakliga målsättningen med boende på halvvägshemmet och den intensiva öppenvården är att få verktyg till att klara av en nykter och drogfri vardag. Verksamheten har nolltolerans för alla sinnesförändrande substanser (alkohol, droger, beroendeframkallande mediciner) samt spelmissbruk. Erfarenheten visar att det är just den strikta regeln som inger respekt och är en stor trygghet för deltagarna.

Olika former av stödtjänster för missbrukare och anhöriga

Vi tillhandahåller olika former av stödtjänster för missbrukare och anhöriga, både i Malax i nära anslutning till Pixnekliniken och runtom i Svenskfinland. Idag finns verksamhet i form av halvvägshem och daglig gruppverksamhet, individuellt stöd för brottspåföljdsklienter, verksamhet för barn till missbrukare, stödtjänster för unga i riskzonen samt handledning och utbildning av professionella.

Halvvägshem och daglig gruppverksamhet i Malax är en form av eftervård för dem som genomgått behandling men behöver fortsatt stöd i sin nykter- och drogfrihet. För att bo på halvvägshemmet (1-12 mån) behövs en betalningsförbindelse från hemkommunen. Att delta i gruppverksamheten är däremot kostnadsfritt.

Individuellt stöd ges till svensk- och tvåspråkiga brottspåföljdsklienter i fängelser i västra och södra Finland, med motiverande samtal till att slussas in i behandling i samband med eller i slutet av straffpåföljder. Det är möjligt att utföra en del av strafftid i behandling och att bo på halvvägshemmet under övervakad prövofrihet eller övervakningsstraff. Stöd ges även till klienter som avtjänar civilstraff.

Verksamhet för barn till missbrukare ordnas i form av läger, samtalsgrupper, aktivitetsdagar och individuellt stöd, med målsättningen om att ge barn och unga verktyg att hantera sin situation med en förälder eller nära anhörig som missbrukar. Att få känna att man inte är ensam, att lära sig om beroendesjukdomar, att träffa andra i samma situation och att få uppleva saker är centrala delar av verksamheten.

Uppsökande stödtjänster för unga är ett projekt vi startat för att förbättra samarbetet mellan skolor, barnskydd, missbrukarvården och andra instanser. Målet är att erbjuda rätt vård i rätt tid för den unga. Inom projektet utbildar vi även professionella till att bemöta unga med missbruksproblematik.

Eva Asplund

 

 

Eva Asplund
verksamhetsledare för USM, Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård rf
eva.asplund(at)missbrukarvard.fi