Västra Nylands välfärdsområde har som specialuppdrag att nationellt stöda utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna

Kasvokuvissa Ulrika Krooka ja Tiina Markkula, välissä lukee heidän nimensä ja sanat Vieraskynä, SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Västra Nylands välfärdsområde har som specialuppdrag att nationellt stöda utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna

Projektet Nationellt stöd för att utveckla de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna inleddes i mars. Västra Nylands välfärdsområde har enligt organiseringslagen för social- och hälsovården tilldelats ett av de svenskspråkiga specialuppdragen inom välfärdsreformen. Västra Nylands välfärdsområde har som specialuppdrag att nationellt stöda utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna.

En av målsättningarna inom projektet är att bilda gemensamma nätverk för och av FUUI-aktörer (forskning, utbildning, utveckling och innovation) från de tvåspråkiga välfärdsområdena (Österbotten, Mellersta-Österbotten, Egentliga-Finland, Östra Nyland, Västra Nyland, Helsingfors, Vanda-Kervo, Kymmenedalen och HUS) och nationella sådana. Organisationerna med dess sakkunniga och personal är en viktig och nödvändig del av dessa nätverk. Storträffar för aktörerna började i Vasa i juni och fortsätter i slutet av september (26.9) I Helsingfors och i oktober i Åbo. Förutom dessa träffar vi också enskilda och grupper både ansikte mot ansikte och på distans, så att vi skall kunna få en så mångsidig uppfattning och information av hela områdets läge, önskemål och idéer som möjligt. Välkomna att kontakta oss, vi hör gärna era förslag.

Tanken är att utifrån träffarna utarbeta en modell för stödfunktionens struktur, specialuppdragets innehåll och nätverk enligt önskemål. Som ett resultat av projektet ska vi i slutet av året ha en plan för den svenskspråkiga FUUI-stödstrukturen. En struktur som ska möjliggöra samarbete på bästa sätt. Något som ska förbättra social- och hälsovårdstjänsterna ur ett längre perspektiv, stärka kompetensen samt erbjuda kamratstöd och framför allt en förståelse för varandras utgångspunkter och verksamhet. Helt klara behöver vi ändå inte vara vid årsskiftet.

Vad är nyttan för organisationerna

Enligt lagen behöver välfärdsområdenas FUUI-verksamhet samarbeta med organisationerna, eftersom de också har utvecklingsverksamhet och bedriver forskning. Projektets och organisationernas arbete är en viktig del av mångsidigt och sektorövergripande samarbete. Fältet och olika aktörer kan utifrån deras erfarenhet och kunskap lyfta upp och informera om exempelvis användarnas behov, möjlig kompetensbrist, utbildningsbehov, möjliga gemensamma FUUI-projekt till välfärdsområdena och alla andra FUUI-aktörer. Särdragen för den svenskspråkiga FUUI-verksamheten bidrar också med mervärde till den finskspråkiga delen.

Nationellt samarbete, informationsbyte och kamratstöd

Nationellt samarbete är allt viktigare när verksamheten inom de nya välfärdsområdena ska starta upp. Det finns ett behov av att samarbeta mellan olika aktörer, att arbeta tillsammans, att hitta samförstånd, att utbyta information och att sinsemellan stöda varandra för att kunna svara på reformens ledstjärnor som integration, ledning genom kunskap och stärkande av sektorövergripande kompetens och användarnas föränderliga behov.

Varför behövs projektet och vad kan det erbjuda?

Projektets sakkunnighetsteam:
Tiina Markkula
tiina.markkula@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde
Ulrika Krook
ulrika.krook@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde