Hur välja organisationernas representanter till förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa i välfärdsområdet? Tipslistorna erbjuder lösningar på de praktiska frågorna i de årliga förhandlingarna

Tips för lyckade förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa för organisationer och välfärdsområden. Logotyper för SOSTE, Järjestöjen sote-muutostuki, Kommunalförbundet och Hyvil Ab.

Etusivu / Uutiset / Hur välja organisationernas representanter till förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa i välfärdsområdet? Tipslistorna erbjuder lösningar på de praktiska frågorna i de årliga förhandlingarna

Hur väljer man en eller flera representanter för organisationerna till förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa? Och hurdana perspektiv kan organisationerna tillföra de frågor som diskuteras i förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa?

Svaren på dessa frågor ges av SOSTE: s, Järjestöjen sote-muutostuki: s, Kommunförbundets och Hyvil Ab:s tipslistor för lyckade förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa. Den ena listan riktar sig till organisationerna och den andra till välfärdsområdena.

Tips till organisationerna för att framgångsrikt förhandla om främjandet av välfärd och hälsa med välfärdsområdet

  1. Följ välfärdsområdets kommunikation om hur förhandlingarna organiseras och förhandlingarnas resultat. Välfärdsområdena ansvarar för ordnandet av förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa och det lönar sig att följa deras kommunikation om tidpunkten, sättet och innehållet i förhandlingarna. Och hur väljs organisationernas representanter ut för förhandlingarna? Följ kommunikationen om resultaten av förhandlingarna efteråt.
  2. Delta i valet av organisationsrepresentant. Delta i valet av organisationsrepresentant tillsammans med andra organisationer. Valen kan göras i strukturerna för organisatoriskt samarbete i området, såsom organisationsdelegation och organisationernas nätverk. Detta säkerställer att de olika organisationernas röst hörs i förhandlingarna.
  3. Fundera tillsammans med andra organisationer i området över vilka ämnen som ska diskuteras i förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa.  Förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa omfattar förhandlingar om mål, åtgärder, samarbete och uppföljning. Vad kan organisationer i området ha att erbjuda dessa teman? Organisationernas gemensamma röst hörs bättre, så det lönar sig att fundera över budskapet tillsammans.

Listan baserar sig på svaren från deltagarna i de webbworkshoppar som SOSTE, Järjestöjen sote-muutostuki, Kommunförbundet och Hyvil Ab ordnade 14.–15.3.2023.

Ovanstående lista med tips för lyckade förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa riktad till organisationer samt tipslista riktad till välfärdsområden finns i webbtjänsten Innokylä i pdf-format.

De första förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa kommer i flera områden att äga rum under hösten

Välfärdsområdena ska minst en gång om året tillsammans med kommunerna inom sitt område och andra aktörer som främjar välfärden och hälsan i välfärdsområdet förhandla om målen, åtgärderna, samarbetet och uppföljningen av främjandet av välfärd och hälsa.

Utöver välfärdsområdet utförs arbete för att främja välfärd och hälsa också av andra offentliga aktörer, organisationer och privata företag.

De årliga förhandlingarna om främjandet av välfärd och hälsa är också en viktig plats för organisationerna att delta i välfärdsområdessamarbetet i praktiken. I en del av välfärdsområdena i Finland har förhandlingarna övats eller hållits, men i de flesta områden ska förhandlingarna ännu äga rum.

Anita Hahl-Weckström, projektchef för Järjestöjen sote-muutostuki vid SOSTE, påpekar att samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena i bästa fall kan stärka förståelsen för målen och perspektiven för verksamhet som främjar välfärd och hälsa.

”Om samarbetet lyckas bidrar det till att sätta människan i centrum för verksamheten som främjar välfärd och hälsa och därmed stärka delaktigheten”, säger Hahl-Weckström.

En mer omfattande finskspråkig sammanfattning av de webbworkshoppar som SOSTE, Järjestöjen sote-muutostuki, Kommunförbundet och Hyvil Ab ordnade i mars finns också i webbtjänsten Innokylä.

För mer information: