Närmare information om regeringens ramförhandlingar: Under regeringsperioden slopas upp till en tredjedel av understöden till social- och hälsovårdsorganisationer


Etusivu / Uutiset / Närmare information om regeringens ramförhandlingar: Under regeringsperioden slopas upp till en tredjedel av understöden till social- och hälsovårdsorganisationer

Vid ramförhandlingarna beslutade regeringen att inleda nedskärningar i statsunderstöden till social- och hälsovårdsorganisationerna redan nästa år, trots att nedskärningarna planerades först till 2027 i regeringsprogrammet. Regeringen har också lagt till en ny del på 30 miljoner euro till nedskärningarna. Den nedskärningen kommer utöver nedskärningen på 100 miljoner euro som redan aviserats. Regeringen har i sitt förslag inte riktat någon ny tilläggsnedskärning på 30 miljoner euro till de understöd som STEA beviljar. Men social- och hälsovårdsorganisationerna befarar dock att social- och hälsovårdsministeriet kommer att rikta nedskärningen i sin helhet till de understöd som STEA beviljar.

Nästa år kommer hela 80 miljoner euro mindre i statsunderstöd att delas ut till social- och hälsovårdsorganisationerna jämfört med i år.

Under de kommande åren kommer nedskärningarna att fortsätta, så att den uppskattade understödsnivån 2026 kommer att vara 278 miljoner euro och 2027 endast 253 miljoner euro, vilket är hela 34 procent mindre än i år.