Nästan alla riksdagspartier stöder hälsobaserad beskattning av livsmedel


Etusivu / Uutiset / Nästan alla riksdagspartier stöder hälsobaserad beskattning av livsmedel

Hela sex av nio riksdagspartier stöder införandet av en hälsobaserad skatt under nästa valperiod. I en färsk undersökning från SOSTE gav Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Rörelse Nu, SDP, Vänsterförbundet och De gröna fullt stöd för initiativet.

Centern och SFP var av någorlunda samma åsikt om att införa en hälsobaserad skatt under nästa mandatperiod. Sannfinländarna var inte av samma men inte heller av annorlunda åsikt. Inte ett enda parti motsatte sig saken. Sockerskatten nämndes separat i de tre partiernas svar.

”Resultatet sänder ett mycket starkt budskap till nästa regering: man måste nu med beslutsamhet gå vidare med hälsobaserad beskattning. Det finns en politisk vilja att göra detta och branschmotståndet får inte fördröja beredningen av ärendet”, betonar Ulla Kiuru, PR-chef på SOSTE.

Hälsoskatt i nästa regeringsprogram

Till exempel ser samlingspartiet en hälsobaserad skatt som ett rättvist sätt att utvidga skattebasen till produkter som är skadliga för hälsan. Enligt De gröna skulle en bred hälsoskatt ha många positiva effekter: livsmedelsindustrin skulle utveckla sina recept till att bli hälsosammare och människor skulle köpa hälsosammare mat, vilket skulle ha en bred inverkan på medborgarnas hälsa.

SDP skulle införa en mer brett upplagd hälsobaserad skatt, som till en början skulle baseras på mängden socker, liknande den nuvarande läskedrycksskatten. Partiet påpekar att man samtidigt bör inleda en utredning och beredning om en strängare skattebehandling av andra ämnen som kan vara skadliga för hälsan och kring främjande av hälsosamma ämnen.

Centerpartiet skulle vara berett att i ett första skede verka för införandet av en hälsoskatt på sockerrika produkter. Kristdemokraterna var också för en hälsobaserad skatt på tillsatt socker.

Sannfinländarna, som är mest tveksamma till frågan, påpekade i sin motivering att sockerskatten kan ha en negativ inverkan på den inhemska livsmedelsproduktionen och näringslivet som en multiplikatoreffekt, även om partiet inte nödvändigtvis är emot hälsobaserade skatter i sig.

Ulla Kiuru på SOSTE betonar att nästa regeringsprogram måste innehålla en tydlig skrivning kring beredningen av en hälsobaserad skatt med en tidtabell.

I den första fasen skulle beskattningen kunna tillämpas på produkter med hög sockerhalt, men utredningsarbetet med en bredare punktskatt, som också skulle gälla salt och hårt fett, måste inledas samtidigt.

Ulla Kiuru yhteiskuntasuhdepäällikkö