Organisationerna har en central roll i att bygga världens tryggaste samhälle


Etusivu / Uutiset / Organisationerna har en central roll i att bygga världens tryggaste samhälle

Den senaste tiden har social- och hälsovårdsorganisationerna vid två olika tillfällen konkret insett att man i statsförvaltningen inte förstår betydelsen av det allmännyttiga arbete som organisationerna utför. I festtal och i tider av nöd hyllas organisationerna, man vädjar till dem och deras hjälp duger för myndigheterna. I lagstiftningsprojekt glöms uppenbarligen organisationerna bort eller så förstår man inte vikten av deras arbete.

På kort tid har organisationerna fått ett kallt budskap från både social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet. Båda ministerierna har utarbetat lagar, vilka försvagar organisationernas möjligheter att arbeta tillsammans med kommersiella aktörer. Social- och hälsovårdsministeriets beredning gäller yrkeshögskolornas praktikersättningar och arbets- och näringsministeriets beredning gäller organisationers möjligheter att sysselsätta långtidsarbetslösa. I festtal kommer man ihåg att tala om organisationers delaktighet och civilsamhällets styrka, men i praktiken undergräver statsmakten samtidigt organisationernas verksamhetsmöjligheter.

SOSTE: s fullmäktigeordförande, Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen, är bekymrad över utvecklingen.  ”De senaste åren har vi fått allvarliga exempel från runt om i världen och även från våra grannregioner på hur civilsamhällets levnadsvillkor målmedvetet har försämrats. Med anledning av denna utveckling bör man även vara på sin vakt i Finland. Mänskligheten kan inte överleva utan delaktighet och respekt för varandra, vilket ett fritt civilsamhälle när det är som bäst stärker, utvecklar och värnar om”.

”I Finland bör statsmakten beslutsamt stärka fri, obunden organisationsverksamhets möjligheter till att hålla alla delaktiga. Alla människors upplevelse av uppskattning och delaktighet i samhället är det bästa sättet att hålla Finlands samhälle tryggt för alla också i framtiden. Att samarbeta med organisationer spelar en stor roll i detta, förhoppningsvis kommer man att hålla fast vid det”, vädjar Mäkinen.

Exempel: Organisationer som arbetsgivare för långtidsarbetslösa

Arbets- och näringsministeriets lönesubventionsreform, som för närvarande behandlas i riksdagen, begränsar villkoren för det 100-procentiga lönestöd, som används av organisationer, så att det, om det genomförs, i praktiken förstör organisationernas effektiva sysselsättningsverksamhet. Traditionellt är det just organisationerna som har sysselsatt ett stort antal människor som befinner sig längst bort från den öppna arbetsmarknaden.

Organisationerna, som regeringens föreslagna begränsning skulle omfatta, sysselsätter mellan 63 och 77 procent av alla anställda med 100-procentigt lönestöd. Ändringen skulle gälla omkring 2000–2500 sysselsatta per år. Organisationerna befarar att ett stort antal människor till följd av reformen kommer att utestängas permanent från arbetsmarknaden.

För mer information: SOSTE: s specialsakkunniga Päivi Kiiskinen, paivi.kiiskinen@soste.fi

Exempel: Yrkeshögskolornas praktik inom social- och hälsovårdssektorn

Yrkeshögskolorna har tidigare betalat studerandes praktikersättningar, som ingår i social- och hälsovårdsexamen, från sin basfinansiering. Ersättningskostnaderna för praktikplatser har ökat i takt med att antalet studerande har ökat, och därför ska utbetalningen av ersättningen, enligt social- och hälsovårdsministeriets lagförslag, överföras till staten.

I beredningen av lagen har det dock gjorts en begränsning, varav praktikersättningen för yrkeshögskolestuderande inte längre betalas för praktik som utförs i organisationers avgiftsfria, allmännyttiga verksamhet. I fortsättningen betalas praktikersättning för privata social- och hälsovårdsaktörer endast till dem som tillhandahåller tjänster mot ersättning och som har anmält sin verksamhet eller ansökt om tillstånd hos regionförvaltningsverket. Om en organisation inte har en affärsmässig serviceproduktion har de i praktiken ingen gjord anmälan eller tillstånd från regionförvaltningsverket.

För mer information: SOSTE: s specialsakkunniga Päivi Nykyri, paivi.nykyri@soste.fi

För mer information

Kari Mäkinen, fullmäktigeordförande, makinenkom2@gmail.com, SOSTE Finlands social och hälsa r.f.

Vertti Kiukas, generalsekreterare, vertti.kiukas@soste.fi, SOSTE Finlands social och hälsa r.f.