SOSTE: s förbundsmöte: Social- och hälsovårdsorganisationernas nedskärningar på 100 miljoner euro måste annulleras


Etusivu / Uutiset / SOSTE: s förbundsmöte: Social- och hälsovårdsorganisationernas nedskärningar på 100 miljoner euro måste annulleras

I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram talas det mycket om vikten av förebyggande och främjande av välfärd och hälsa, men i regeringsprogrammet ingår ändå nedskärningar på 100 miljoner euro i statsunderstöden till social- och hälsovårdsorganisationerna för 2027. Detta väcker frågan: Känner beslutsfattarna tillräckligt väl till organisationernas verksamhet och betydelse?

Social- och hälsovårdsorganisationerna främjar den sociala välfärden och hälsan, förebygger problem och stärker medborgarnas delaktighet. Vi lever i en tid där detta arbete behövs mer än någonsin.

Nedskärningar i organisationer är inte en besparing utan undergräver ett välfungerande system som medför betydande fördelar för social- och hälsovårdssektorn i form av förebyggande, främjande av välfärd och hälsa samt delaktighet.

Nedskärningarna innebär att var fjärde euro tas bort från organisationernas verksamhet. Detta drabbar de mest utsatta grupperna av människor som får hjälp och stöd från organisationer. Effekterna kommer oundvikligen att synas i form av ökad ohälsa och ökade utgifter för social- och hälsovårdstjänster. Organisationernas nedskärningar kommer att öka efterfrågan på skattefinansierade offentliga tjänster.

Organisationernas yrkes-, kamrat- och frivilligverksamhet stöder starkt välfärdsområdena och kommunerna i deras arbete för att främja välfärd och hälsa. Att överlåta detta arbete till den offentliga sektorn är inte förnuftigt, kostnadseffektivt och i stor utsträckning inte ens möjligt.

Om organisationerna upphör med sin verksamhet försvinner också kunnandet. Organisationer är ofta inriktade på en viss grupp människor: kunskapen är bred och specialiserad, och ofta djupare än i den offentliga sektorn. Organisationernas tjänster är därför också mer specialiserade.

I Finland är finansieringen av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården i huvudsak beroende av den offentliga sektorn. SOSTE: s förbundsmöte vädjar till regeringens beslutsfattare att iaktta långsiktighet och förutsägbarhet i statsunderstöden till organisationerna och att upprätthålla parlamentarisk enighet. Samtidigt måste det bli lättare att samla in medel till organisationerna och byråkratiska hinder måste undanröjas. Samtidigt behöver riktningen gå mot större understödshelheter, inom vilka organisationerna kan göra prioriteringar i sin egen verksamhet.

För att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar måste man i vilket fall som helst genomföra reformer som möjliggör medelanskaffning och minskar organisationernas byråkrati. Dessutom ska bör man införa ett förfarande för förskottsbetalning för att säkerställa organisationernas verksamhet, ifall om ministeriet av en eller annan orsak fördröjer finansieringsbeslutet.

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.: s förbundsmöte hölls i Helsingfors 13.3.2024