SOSTE: s omställningsförhandlingar avslutade – nedskärningen på 500 000 euro syns i SOSTE: s verksamhet i år


Etusivu / Uutiset / SOSTE: s omställningsförhandlingar avslutade – nedskärningen på 500 000 euro syns i SOSTE: s verksamhet i år

De omställningsförhandlingar som SOSTE Finlands social och hälsa r.f. inledde i december har avslutats. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde 22.2 organisationernas understöd för innevarande år. Enligt beslutet minskade SOSTE:s understöd med 0,5 miljoner euro, dvs cirka 15 procent, jämfört med året innan. Sänkningen av stödnivån kommer att ha en betydande inverkan på SOSTE: s arbete i år.

I fjol hade SOSTE 47 anställningar, varav 14 upphör till följd av nedskärningarna. En del av anställningsförhållandena har redan upphört och en del kommer att upphöra senare under året.

Som en följd av nedskärningarna kommer SOSTE att lägga ned flera arbetsområden och nätverk

För att anpassa sin verksamhet kommer SOSTE att begränsa sin verksamhet så att SOSTE i framtiden inte längre har expertis inom till exempel barn- och ungdomsarbete, äldreomsorg eller skolvärlden. I fortsättningen kommer SOSTE inte längre att koordinera verksamheten i nätverket EAPN-Fin. Av SOSTE:s nätverk upphör Kansalaistoiminnan johtamisen verkosto, Pienjärjestöareena, Tietosuojaverkosto och Vahva-nätverket.

I fortsättningen ordnar SOSTE inte längre stora evenemang som samlar social- och hälsovårdsorganisationer och experter. Därför kommer SOSTEforum, ett nytt stort evenemang som planerats till 2025, att ställas in.

Nedskärningarna påverkar också SOSTE: s undersökningar. Till exempel SOSTE:s Organisationsbarometer genomförs inte längre i sin nuvarande form.
Nedskärningarna påverkar också det stöd som erbjuds de social- och hälsovårdsorganisationer som är medlemmar i SOSTE. En förändring är att SOSTE i fortsättningen inte längre kan erbjuda organisationerna samma nivå av stöd som tidigare när det gäller samarbete gällande stödtjänster och lokaler samt medelanskaffning. Med hjälp av det beviljade understödet kommer SOSTE dock även i fortsättningen att producera centrala rådgivningstjänster som stöd för medlemsorganisationernas verksamhet.

I den förändrade situationen förnyar SOSTE sitt ledningssystem och sin organisation för att säkerställa verksamhetens effektivitet och påverkan.
Trots nedskärningarna har SOSTE fortfarande ett starkt inflytande inom social- och hälsovårdssektorn. De social- och hälsovårdsorganisationer som SOSTE representerar, användarna av social- och hälsovårdstjänster, de som är i behov av utkomststöd och de som lever i de mest utsatta livssituationerna behöver en försvarare som lyfter fram både systemets brister och utvecklingsmöjligheter.

SOSTE: s styrelse godkände vid sitt möte måndagen den 26.2 en ny budget för 2024 som överensstämmer med det beviljade understödet.