Hanke­rahoituksen työpaja


Etusivu / Artikkelit / Hanke­rahoituksen työpaja

SOSTE ja TAMK tarjoavat valtakunnallisille sosiaali- ja terveys alan järjestöille ja niiden jäsenyhteisöille mahdollisuuden saada jäsentynyt hankesuunnitelma järjestön rahoitushakua varten.

Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK:n opiskelijat kehittävät sosiaali- ja terveysjärjestön tarpeeseen perustuvaan hankesuunnitelmaan sisältöä rahoitushakua varten. Rahoitushaun toivotaan kohdistuvan ensisijaisesti Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelmakauden ESR+- ja EAKR -resurssien hyödyntämiseen.

Yhteistyö toteutetaan etätapaamisina. Järjestön sijainnilla ei ole merkitystä, haku on valtakunnallinen. Hankkeen tulee liittyä kuntoutusprosesseihin tai kuntoutuksen kehittämiseen ja johtamiseen tai kuntoutumista/kuntoutusta tukeva toiminta laajasti ajateltuna.

Hankesuunnitelma ja sen taustatyöt

Yhteistyö sisältää:

Yhteistyö ei velvoita osallistumista rahoitushakuun. Työskentely on järjestölle maksutonta. Järjestön tehtävänä on esittää alustava tarve, johon työskentelyllä haetaan ratkaisua ja toimia yhteistyössä opiskelijoiden kanssa tuotoksen aikaan saamiseksi. Opiskelijoiden toiminnan ohjauksesta vastaa oppilaitos.

Järjestön tehtävänä on esittää alustava tarve, johon työskentelyllä haetaan ratkaisua ja toimia yhteistyössä opiskelijoiden kanssa tuotoksen aikaan saamiseksi. Opiskelijoiden toiminnan ohjauksesta vastaa oppilaitos.

Hae mukaan

Innovaatiotyöskentely toteutuu 13.2.–11.4.2023 välisenä aikana. Haku päättyy keskiviikkona 2.2.2023. Mukaan mahtuu 4–5 hanketta, jotka valitaan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä. Valinnat tehdään 6.2.2023 ja hyväksytyille tiedotetaan viimeistään 7.2.2023.