Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2021-2022


Etusivu / Tapahtumat / Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2021-2022
Missä:
Rastor-instituutti Espoo
Milloin:
9.3.2021 00:00

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa seitsemännen varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Koulutus alkaa 9.3.2021.

Tässä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa kehität varainhankintatyötäsi siten, että se tukee organisaation tuloksellista toimintaa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä SOSTE:n ja VaLa:n kanssa. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa.

Pätevöidy tuotekehityksen ammattilaiseksi ja tehosta organisaatiosi varainhankintaa

Koulutuksessa viet läpi oman kehityshankkeen, joka keskittyy varainhankintatuotteen tai organisaation prosessien kehittämiseen. Koulutuksen sisällöt tukevat osaamistasi varainhankintaan liittyvissä projekteissa. Opit ymmärtämään brändin merkityksen ja hyödyntämään digitaalisia kanavia paremmin. Koulutuksen teemat johdattelevat sinut toteuttamaan varainhankintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.

Koulutus sisältää 12 koulutuspäivää.  Koulutuspäivien lisäksi teet oppimistehtäviä ja sovellat oppimaasi oman yrityksesi toimintaan. Saat meiltä tukea tutkinnon suorittamiseen ja sinulle sopivan opiskeluohjelman laatimiseen.Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Koulutuspäivien teemat:

 1. Lahjoittamisen motiivit
 2. Varainhankinnan prosessi ja projektisuunnittelu
 3. Brändi varainhankinnassa
 4. Toimintaympäristön analysointi, sen hyödyntäminen sekä strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja LEAN
 5. Lahjoittajakohderyhmät sekä varainhankintamuodot ja -tavat
 6. Varainhankinnan viestit ja tarinallistaminen
 7. Varainhankinnan palvelumuotoilun prosessi ja toteuttaminen
 8. Varainhankintametodit ja -kanavat sekä tunnusluvut
 9. Lahjoittajasuhderekisterit, tietosuoja ja eettisyys
 10. Varainhankintaprojektin suunnittelu, budjetti ja seuranta
 11. Varainhankintaverkoston johtaminen
 12. Digivarainhankinta

European Fundraising Assosiation (EFA) –sertifikaatti

Ammattimainen varainhankinta -koulutuksen suorittaneet saavat EFA Certified Fundraiser -sertifikaatin. Se todentaa, että koulutus vastaa EFA:n asettamia vaatimuksia ja noudattaa yhteisiä eurooppalaisia varainhankinnan standardeja. Laadukas, luotettava ja ammattimainen varainhankinta tukee koko organisaation toimintaa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat toimia varainhankinnan parissa tehokkaammin, luotettavammin ja laadukkaammin, esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten varainhankinnan, viestinnän, markkinoinnin tai projektinhallinnan tehtävissä työskenteleville.

Osallistumismaksu

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja se on maksuton.
Edellyttää oppisopimuksen.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Rastor-instituutissa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen.

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Kysy lisää

Katso koulutusohjelman kotisivulta lisätietoja tai lataa koulutuksen esite (pdf). Rastor: asiakkuuspäällikkö Kaija Lehtinen, puh. 040 1289 700.