Eurooppalainen ohjausjakso – pyöreän pöydän keskustelu


Etusivu / Tapahtumat / Eurooppalainen ohjausjakso – pyöreän pöydän keskustelu
Missä:
SOSTE kokoustila Jungman 6. kerros
Milloin:
21.3.2023 09:00 – 21.3.2023 11:30
Osoite:
Yliopistonkatu 5, Helsinki
Kenelle:
mukaan toivotaan ohjausjakson uudistamisesta kiinnostuneita kansalaisjärjestöjen edustajia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) järjestää yhteistyössä SOSTEn, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Akavan kanssa pyöreän pöydän keskustelun talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson uudistus- ja kehittämistarpeista. Keskustelussa on elpymis- ja palautumistukiväline, maaraportit, kansalliset uudistusohjelmat ja maakohtaiset suositukset Euroopan talouden ohjausjärjestelmän puitteissa.

Pyöreän pöydän keskustelujen, sekä kansallisten valtuuskuntien kyselyvastausten pohjalta ETSK laatii ns. oma-aloitteisen lausunnon ohjausjakson kehittämisestä, sekä välittää suositukset Euroopan unionin toimielimille ja kansallisille hallituksille sekä varmistaa, että ne otetaan täysimääräisesti huomioon ohjausjakson yhteydessä.

Tämä on jatkoa edellisinä vuosina toteutetuille kuulemisille ja julkaistuille päätöslauselmille:
helmikuussa 2021: ”Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun – mikä toimii ja mikä ei?”
toukokuu 2022: ”Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoon – miten sitä voidaan parantaa?”

SOSTE toivoo keskusteluun mukaan ohjausjakson uudistamisesta kiinnostuneita kansalaisjärjestöjen edustajia.

Tilaisuuteen on rajattu osallistujamäärä (25 henkilöä).

Ohjelma

8:30

Kahvitarjoilu

9:00

Tilaisuuden avaus

Vetti Kiukas SOSTEn pääsihteeri ja ETSK:n Semester groupin jäsen

9:10

Pyöreän pöydän keskustelu

11:20

Tilaisuuden yhteenveto

11:30

Tilaisuus päättyy

Lisätiedot