Haku Muutoksen tie -työpajoihin


Etusivu / Tapahtumat / Haku Muutoksen tie -työpajoihin
Missä:
Milloin:
5.3.2021 00:00 – 31.5.2021 00:00

Työpajoja järjestetään eri teemoista. Teemoina on tulevaisuuden visiointi, ennakointi, tuloksellisuuden arviointi ja järjestöjen toimintaedellytykset.

Tulevaisuustaajuus -työpajat

SISÄLTÖ: Millaisia tulevaisuuksia me sote-järjestökentällä haluamme rakentaa? Tulevaisuustaajuus-työpajoissa rakennetaan toisenlaisia tulevaisuuksia. Menetelmä on kehitetty Sitrassa ja sen tarkoituksena on lisätä osallistujien kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia aina vuodelle 2050 saakka ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi. SOSTE kokoaa työpajoissa syntyviä tulevaisuuskuvia ja hyödyntää niitä viestinnässä.

KENELLE: Työpajat on tarkoitettu kaikille sote-järjestöille, jotka haluavat haastaa nykyisiä tulevaisuusolettamuksia, kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia ja luoda ratkaisuja toivottujen tulevaisuuksien toteutumiselle. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa.

VETÄJÄT JA LISÄTIEDOT: erityisasiantuntijat Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää, SOSTE.

AIKATAULU: Kevätkaudella pilotoimme työpajaa.
Syksyn ensimmäinen kaikille avoin työpaja ti 24.8. klo 9-12.


Ennakoinnin työpajat

Vertaisennakoinnin työpajat

SISÄLTÖ: Vertaisennakoinnin työpajat tarjoavat alustan käydä vuoropuhelua sote-järjestöjen toimintaympäristön muutosilmiöistä PESTE-kehikkoa hyödyntäen. Työpajoissa keskustellaan muutosten mahdollisuuksista ja uhkista sekä pohditaan yhdessä ratkaisuja elinvoimaisen sote-järjestökentän vahvistamiseksi. Osallistujat voivat hyödyntää aineistoja oman toimintansa ennakointiin ja suunnitteluun. Työpajojen antia ja aineistoja hyödynnetään myös SOSTEn ja STEAn ennakointityössä ja viestinnässä. Haku on avoinna kahteen samansisältöiseen työpajaan.

KENELLE: Työpajat on tarkoitettu niille, jotka haluavat jakaa näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista ja osallistua ennakointitiedon sisällön tuottamiseen.  Otamme 20 osallistujaa/työpaja.

VETÄJÄT JA LISÄTIEDOT: Erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE ja suunnittelija Annalotta Saarikoski, STEA

Työpaja 1:

AIKATAULU: ti 20.4. klo 9-12

Työpaja 2:

AIKATAULU: ti 11.5. klo 9-12


Vaikuttavuuden haasteklinikat

SISÄLTÖ: Haasteklinikoita toteutetaan eri teemoista. Kukin klinikka sisältä kaksi tapaamista. Ensimmäisessä tapaamisessa pohditaan kyseisen ryhmän yhteistä haastetta ja käsitellään vaikutusketjun kirkastamista. Toisessa tapaamisessa paneudutaan tuloksellisuuden osoittamiseen syvemmin. Toinen tapaaminen on vapaaehtoinen ja avoin niille, jotka työstävät ensimmäisessä tapaamisessa annettua tehtävää. Tehtävän tekemiseen on tarjolla SOSTEn asiantuntijoiden tukea.

KENELLE: Haasteklinikat on tarkoitettu niille, joilla on kyseisen haasteklinikan aiheeseen liittyvää toimintaa. Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Mikäli mukaan on tulossa enemmän osallistujia kuin on paikkoja, painotamme valinnassa ryhmäkohtaista sopivuutta.

VETÄJÄT JA LISÄTIEDOT: Erityisasiantuntijat Erica Mäkipää ja Mervi Aalto-Kallio, SOSTE

Teema 1. Vertaisryhmätoiminnan tuloksellisuus

AIKATAULU: ensimmäinen tapaaminen ti 30.3. ja toinen tapaaminen alustavasti pe 23.4. klo 9-12

Vahvistamme osallistujat 23.3.

Teema 2. Jäsenyhdistysten tukitoimien tuloksellisuus

AIKATAULU: ensimmäinen tapaaminen ti 18.5. ja toinen tapaaminen alustavasti ti 8.6. klo 9-12

Vahvistamme osallistujat 26.4.


Toimintaedellytyksiin liittyvät työpajat

Tukipalveluyhteistyön työpajat

SISÄLTÖ: Työpajassa tuetaan järjestöjä arvioimaan tukitoimintojen nykytilaa ja käynnistämään prosessit tukitoimintojen tehostamiseksi. Tukipalveluita tai -toimintoja ovat muun muassa taloushallinto, HR, tietojärjestelmät, kiinteistöt ja hankinnat. Ensimmäisessä kokoontumisessa esitellään 3–4 yhteistoimintamallia. Mikäli järjestö haluaa jatkaa prosessia, niin ennen toista työpajaa osallistuja tekee ennakkotehtävän, jossa arvioi järjestön muutostarpeita. Toinen kokoontuminen toteutetaan 4–8 järjestön ryhmissä. Toisessa kokoontumisessa osallistujat esitelevät ennakkotehtävän. Toisen kokoontumisen tavoitteena on käynnistää muutosprosessi. Toiseen kokoontumiseen osallistuneille järjestöille on tarjolla työn edetessä järjestökohtainen tuki (1–3 konsultaatiota) vuoden 2021 loppuun.

KENELLE: Järjestön yleishyödyllisen toiminnan tukipalvelupalveluista vastaaville

KOORDINAATIO JA LISÄTIEDOT: erityisasiantuntija Ari Inkinen, SOSTE

AIKATAULU: Ensimmäinen kokoontuminen ke 5.5. klo 14–16. Toinen kokoontuminen 2.6. tai 3.6.2021 ryhmästä riippuen.

Vahvistamme osallistujat 21.4.

Elokuussa käynnistyy uusi haku toiseen ryhmään.

Järjestörahoituksen työpajat

SISÄLTÖ: Työpaja tarjoaa tukea järjestön rahoituspohjan arviointiin ja monipuolistamiseen. Ensimmäisessä kokoontumisessa esitellään 3–4 rahoitusmallia. Mikäli järjestö haluaa jatkaa prosessia, niin ennen toista työpajaa osallistuja tekee ennakkotehtävän, jossa arvioi järjestön muutostarpeita. Toinen kokoontuminen toteutetaan 4–8 järjestön ryhmissä. Toisessa työpajassa esitellään ennakkotehtävän tulokset ja käynnistetään muutosprosessin suunnittelu ja löydetään mahdolliset yhteistyötahot. Toiseen kokoontumiseen osallistuneille järjestöille on tarjolla järjestökohtainen tuki (1–3 konsultaatiota) vuoden 2021 loppuun.

KENELLE: Järjestön yleishyödyllisen toiminnan rahoituksesta vastaaville

KOORDINAATIO JA LISÄTIEDOT: Erityisasiantuntija Ari Inkinen, SOSTE

KOULUTTAJAT: SOSTEn ja SOSTEn yhteistyötahojen asiantuntijat

AIKATAULU: Ensimmäinen kokoontuminen ke 21.4. klo 9–11.  Toinen kokoontuminen ma 10.5. klo 10–12.

Vahvistamme osallistujat 8.4.

Elokuussa käynnistyy uusi haku toiseen ryhmään.

Lisätietoja