Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen


Etusivu / Tapahtumat / Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen
Missä:
SOSTE Helsinki
Milloin:
10.9.2019 00:00 – 2.10.2019 23:59

Ryhmiä järjestetään eri teemoista ja kullakin ryhmällä on yksilöllinen hakuaikataulu. Vertaissparraukset pidetään SOSTEn toimiston tiloissa. Ryhmässä on 4-6 järjestöä. Mikäli mukaan on tulossa enemmän osallistujia kuin on paikkoja, painotamme valinnassa ryhmäkohtaisen sopivuuden lisäksi erityisesti toiminnan rajattavuutta ja kohderyhmän tavoittamista.

Huom! 11.9. järjestetään Vaikuttavuutta vertaissparrauksella -infotilaisuus.

Ryhmien teemat ja haku

Vaikuttavuusketjuryhmä

 • Sisältö: Kolmen tapaamisen aikana käydään läpi vaikutusketjun eri osia ja kuvataan oman toiminnan ketjua.
 • Osallistumisen edellytykset: Tähän ryhmään voi hakea mukaan, vaikka vaikuttavuuden arviointi ei olisi vielä niin tuttua tai jos haluaa viilata oman toimintansa kuvaamista.
 • Ryhmän vetäjä: Jenni Selosmaa, Impactor Consulting
 • Aikataulu: Ryhmiä järjestetään kaksi. Kaikki tapaamiset pidetään klo 9 – 12.
  • Ryhmä 1. ti 10.9, ti 24.9, ti 15.10.
  • Ryhmä 2. ti 17.9, ti 1.10, ke 16.10.
 • Hakeminen: Hae ryhmään tästä. Haku päättyy 21.8. Vahvistamme osallistujat 23.8. mennessä.

Toimeenpanon tukemisen ja juurruttamisen ryhmä

 • Sisältö: Neljän tapaamisen aikana käsitellään toimeenpanon tukemista sekä uusien käytäntöjen ja kehittämishankkeiden ideoiden juurruttamista. Huomion kiinnittäminen implementaatioketjuun ja toimeenpanon esteisiin sekä edistäjiin voi parantaa toiminnan vaikuttavuutta. Juurruttamista on hyvä pohtia seikkaperäisesti jo kehittämishankkeiden rahoituksen hakuvaiheessa.
 • Osallistumisen edellytykset: Tähän ryhmään voivat hakea kaikki toimeenpanon tukemisesta ja juurruttamisen kehittämisestä kiinnostuneet.
 • Ryhmän vetäjä: Mikko Henriksson ja Sari Arolinna, Ramboll Finland Oy
 • Aikataulu: Ryhmän ensimmäinen tapaaminen to 24.10. klo 9 – 12
 • Hakeminen: Hae ryhmään tästä. Haku päättyy 27.9. Vahvistamme osallistujat 4.10. mennessä.

Yhteisvaikuttavuuden ryhmä

 • Sisältö: Neljän tapaamisen aikana kirkastetaan eri toimijoiden yhteistä tavoitetta ja tekemistä. Sparraus auttaa yhteisen hakemuksen tekemisessä ja vaikuttavuuden todentamisen suunnittelussa.
 • Osallistumisen edellytykset: Tähän vertaissparraukseen haetaan ryhmänä. Sopii erityisesti sellaiselle ryhmälle, jossa idea ja aie yhteistyöstä on jo syntynyt, mutta yhteisen tavoitteen työstämiseen tarvitaan sparrausta.
 • Ryhmän vetäjä: Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys
 • Aikataulu: Ryhmän ensimmäinen tapaaminen to 10.10. klo 9. 12.
 • Hakeminen: Hae ryhmään tästä. Haku päättyy 2.10.

SROI-ryhmä

 • Sisältö: Neljän tapaamisen aikana opetellaan kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisten vaikutusten arviointia SROI-menetelmän avulla.
 • Osallistumisen edellytykset: Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että vaikuttavuusketju on selkeästi rakennettu ja toiminnan aikaansaamia tuloksia ja vaikutuksia kyetään mittaamaan. Osallistujien toivotaan osallistuneen SROI-koulutuspäivään ja/tai lukeneen SROI-oppaan.
 • Ryhmän vetäjä: Juha Klemelä, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Aikataulu: Ryhmän ensimmäinen tapaaminen to 3.10. klo 9 – 12
 • Hakeminen: Hae ryhmään tästä. Haku päättyy 25.9.

Vaikuttavuuden todentaminen ja mittaamisen ryhmä

 • Sisältö: Kolmen tapaamisen aikana tehdään tiedonkeruusuunnitelma ja mietitään mitä tietoa tarvitaan ja miten sitä voidaan hankkia.
 • Osallistumisen edellytykset: Tämä ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että vaikuttavuusketju on jo selkeästi rakennettu ja tukea tarvitaan tiedonkeruuseen ja mittaamisen.
  Syksyllä 2019 ei käynnisty uutta ryhmää

Yhteiskunnallisen markkinoinnin ryhmä

 • Sisältö: Neljän tapaamisen aikana opetellaan yhteiskunnallisen markkinoinnin (=sosiaalinen markkinointi) hyödyntämistä. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa tähdätään kohderyhmän käyttämisen muutokseen tai ylläpitämiseen.
 • Osallistumisen edellytykset: Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on, että kohderyhmä tavoitetaan ja toiminnan tavoitteena on mitattava käyttäytymiseen vaikuttaminen.
  Syksyllä 2019 ei käynnisty uutta ryhmää

Mitä vertaissparraus on?

Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa. Tapaamiset on fasilitoituja ja niissä käydään läpi perustietoa aiheeseen liittyen, mutta ennen kaikkea käsitellään kunkin osallistujan toiminnan sisältöjä ja opitaan yhdessä. Tapaamisten välillä viedään aktiivisesti eteenpäin oman toiminnan arviointia.

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Osallistujilta toivotaan aitoa halua työskennellä oman toiminnan arvioinnin kehittämisen eteen sekä avoimuutta jakaa opittua myös muille.

Osallistumisesta saa eniten hyötyä irti,

 • jos käsiteltävänä oleva toiminta ei ole kovin laaja (kuten koko järjestön toiminta) vaan selkeämmin rajattu kokonaisuus.
 • jos on mahdollista osallistua saman aiheen parissa työskentelevän työkaverin kanssa.
 • jos on mahdollista tehdä annettuja tehtäviä tapaamisten välillä.

Lisätietoja