Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen


Etusivu / Tapahtumat / Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen
Missä:
SOSTE Helsinki
Milloin:
18.2.2019 00:00 – 18.2.2019 23:59

Haku päättyy 18.2.

Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa. Tapaamiset on fasilitoituja ja niissä käydään läpi perustietoa aiheeseen liittyen, mutta ennen kaikkea käsitellään kunkin osallistujan toiminnan sisältöjä ja opitaan yhdessä. Tapaamisten välillä viedään aktiivisesti eteenpäin oman toiminnan arviointia.

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Osallistujilta toivotaan aitoa halua työskennellä oman toiminnan arvioinnin kehittämisen eteen sekä avoimuutta jakaa opittua myös muille. Odotuksena on, että osallistujat vievät sparrauksesta saamiaan oppeja käytäntöön tapaamiskertojen välillä.

Osallistumisesta saa eniten hyötyä irti,

Hakuprosessi

Hae mukaan 18.2. mennessä. Kaikkien tapaamisten aikataulusta sovitaan erikseen, mutta kunkin ryhmän ensimmäinen tapaaminen ajoittuu maaliskuulle.

Vahvistamme osallistujat 22.2. mennessä. Kussakin ryhmässä on maksimissaan 5 järjestöä. Mikäli mukaan on tulossa enemmän osallistujia kuin on paikkoja, painotamme valinnassa ryhmäkohtaisen sopivuuden lisäksi erityisesti toiminnan rajattavuutta ja kohderyhmän tavoittamista.

Ryhmien teemat ja ilmoittautuminen

Ryhmä, jossa opetellaan vaikuttavuusketjun rakentamista. Kolmen tapaamisen aikana käydään kohta kohdalta läpi vaikutusketjun eri osia ja kuvataan oman toiminnan ketjua. Tähän ryhmään voi tulla mukaan, vaikka vaikuttavuuden arviointi ei olisi vielä niin tuttua. Toisaalta sopii myös sellaiselle, joka haluaa viilata oman toimintansa kuvaamista.

Hae vaikuttavuusketjuryhmään tästä.

***

Ryhmä, jossa käsitellään toiminnan vaikuttavuuden todentamista ja mittareita. Kolmen tapaamisen aikana tehdään tiedonkeruusuunnitelma ja mietitään mitä tietoa tarvitaan ja miten sitä voidaan hankkia. Tämä ryhmä sopii sellaiseen toimintaan, jossa vaikuttavuusketju on jo selkeästi rakennettu, mutta tukea tarvitaan tiedonkeruun ja mittaamisen viilaamisessa ja parantamisessa. Ensimmäinen tapaaminen ma 11.3. klo 13-16.

Hae mittariryhmään tästä.

***

Ryhmä, jossa käsitellään eri toimijoiden yhteistä työskentelyä yhteisen tavoitteen eteen. Neljän tapaamisen aikana kirkastetaan yhteistä tavoitetta ja tekemistä. Tähän vertaissparraukseen haetaan ryhmänä. Sopii erityisesti sellaiselle ryhmälle, jossa idea ja aie yhteistyöstä on jo syntynyt, mutta yhteisen tavoitteen työstämiseen tarvitaan sparrausta. Ensimmäinen tapaaminen ti 26.3. klo 13-16.

Hae ekosysteemiryhmään tästä.

***

Ryhmä, jossa opetellaan yhteiskunnallisen markkinoinnin (=sosiaalinen markkinointi) hyödyntämistä. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa tähdätään kohderyhmän käyttämisen muutokseen tai ylläpitämiseen. Neljän tapaamisen aikana käsitellään yhteiskunnallisen markkinoinnin keskeisiä piirteitä kuten esimerkiksi kohderyhmän ymmärtämistä ja arvon luomista monipuolisin keinoin. Tämä vertaissparraus sopii sellaiseen toimintaan, jossa kohderyhmä tavoitetaan ja tavoitteena on käyttäytymiseen vaikuttaminen. Ensimmäinen tapaaminen ke 20.3. klo 9-12.

Hae yhteiskunnallisen markkinoinnin ryhmään tästä.

***

Ryhmä, jossa opetellaan kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisten vaikutusten arviointia. Ryhmä sopii sellaiseen toimintaan, jossa vaikuttavuusketju on selkeästi rakennettu ja toiminnan aikaansaamia tuloksia ja vaikutuksia kyetään mittaamaan. Tämä ryhmä kootaan syksyllä.

Lisätietoja