Järjestöjohdon tammifoorumi 2024


Etusivu / Tapahtumat / Järjestöjohdon tammifoorumi 2024
Missä:
Haikon kartano, Kongressikeskus
Milloin:
30.1.2024 09:30 – 31.1.2024 13:00
Osoite:
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
Kenelle:
SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille

Järjestöjohdon tammifoorumi tarjoaa ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Se antaa mahdollisuuden verkostoitua järjestöjen johtajien ja yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa sekä mahdollistaa hyvien järjestöjohtamisen käytäntöjen leviämisen sekä vertaissparrauksen.

Keskustele tapahtumasta somessa käyttämällä aihetunnistetta #järjestöjohto!

Hinnat ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksu (majoitus yhden hengen huoneessa) 435 euroa/hlö.
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon (ohjelman, kaikki ohjelmassa mainitut ruokailut ja tarjoilut, majoituksen sekä edestakaisen yhteiskuljetuksen).

Osallistumismaksu (kahden hengen huoneessa) 385 euroa/hlö.
Osallistumismaksu sisältää täysihoidon (ohjelman, kaikki ohjelmassa mainitut ruokailut ja tarjoilut, majoituksen sekä edestakaisen yhteiskuljetuksen).

8.30 Bussikuljetus Kiasman pysäkiltä
9.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi
10.00 Avaussanat

Eija Koivuranta, SOSTEn hallituksen puheenjohtaja

Hyvinvointialueiden ja kuntien vastuulla on asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Alueellisesti ja paikallisesti toimivat järjestöt ovat samalla asialla – järjestöjen toiminta tukee vahvasti hyvinvointialueita ja kuntia niiden terveyden edistämistyössä. Miten alueet, kunnat ja järjestöt parhaiten valjastetaan hyte-työhön ja minkälainen rooli kullakin toimijalla on? Vaikuttaako hyvinvointialueiden resurssit ennaltaehkäisevään työhön? 

10.15 Järjestöt ja hallitusohjelma

Anna-Kaisa Ikonen, kunta- ja alueministeri

10.40 Kunta-hyvinvointialue-järjestöt – yhdessä asukkaan parhaaksi

Kari Hakari, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Hyvinvointialueiden ja kuntien välinen työnjako järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi on varmistettava kansallisen yhteistyön ja ohjauksen turvin. Miten tämä tehdään käytännössä? Entä miten palvelureformityö on lähtenyt käyntiin? 

Paneelikeskustelu: Kunnat, hyvinvointialueet ja järjestöt – yhdessä asukkaan parhaaksi

Jaana Hymmi, Osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Mikaela Nylander, valtiosihteeri, Porvoon kaupunginvaltuuston pj.
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, SOSTE

12.00 Lounastauko ja sisäänkirjautuminen hotelliin

13.00 Monikulttuurinen yhteiskunta – miten se koskettaa järjestöjä

Monikulttuurisuus on läsnä ympärillämme, päivittäisissä kanssakäymisissä ja kohtaamisissa, sekä työpaikkojen ja muiden yhteisöjen arjessa. Maailman muuttuessa monin tavoin yhä globaalimmaksi myös työpaikat ja yhteisöt kansainvälistyvät ja monikulttuurisuus niissä lisääntyy. Tässä ohjelmatunnissa pureudumme siihen, millaista uudenlaista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan järjestöissä monikulttuurisuuden kohtaamiseen ja hyödyntämiseen sekä siihen, miten voimme järjestöinä edistää avoimempaa yhteiskuntaa ja eettisesti kestäviä rekrytointeja. 

Johdattelua aiheeseen

Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Setlementtiliitto

Paneelikeskustelu

Marika Metsähonkala, toimitusjohtaja, Helsingin seniorisäätiö
Satu Salonen, erityisasiantuntija, TEMS
Pentti Lemmetyinen, toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto

14.00 Kahvitauko

14.30 Järjestörahoituksen tulevaisuus

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru

Järjestöjen rooli pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on tunnistettu hyvin. Samaan aikaan on kuitenkin suunniteltu järjestöjen toimintaa supistavia massiivisia valtionavustusleikkauksia, jotka astuisivat voimaan vuonna 2027. Avustustasoa esitetään leikattavaksi 100 miljoonalla eurolla eli 25 prosentilla. Se olisi kova isku järjestöjen perustyölle ja ihmisten avun saannille. Vaikutukset näkyisivät kasvavina sote-menoina ja ihmisten pahoinvointina. Tässä ohjelmatunnissa pohdimme, miten leikkauksilta voidaan välttyä ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta ymmärrys järjestöjen tekemästä työstä kantaa päättäjille. 

16.30 Päivän ohjelma päättyy

19.00 lllallinen

9.30 Kuinka varmistat organisaation toiminnan turvallisuuden?

Kimmo Rousku, tietokirjailija, Tietoturva ry hallituksen varapuheenjohtaja

Mitä pitää tietää riskienhallinnasta, jatkuvuudesta ja varautumisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta? 12 kohdan tarkistuslista kyberturvallisuuden varmistamiseen.

10.30 Järjestöjen palvelut näkyviksi palvelutietovarannon avulla

Miia Pauna, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon niin julkiset toimijat (kunnat, hyvinvointialueet, viranomaiset) kuin järjestötkin kuvaavat toimintaansa ja palveluitaan. Palvelutietovarantoon tallennettu tieto on avointa dataa, jota voidaan hyödyntää erilaisissa palveluissa. Palvelutietovarantoa ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto.

11.15 Kansalaisjärjestöstrategia – mitä se tarkoittaa järjestöille? 

Pekka Timonen, kansliapäällikkö, oikeusministeriö

Oikeusministeriö on käynnistänyt työn uuden kansalaisjärjestöstrategian valmistelemiseksi. Tavoitteena on, että jo kevään lopulla strategialuonnos olisi valmis, jolloin voitaisiin siirtyä hanketoimeenpanoon ja muuhun tarvittavaan valmisteluun. Strategiatyössä on tarkasteltu tähän mennessä muun muassa yhdistyslakia, erityisesti edellisessä uudistuksessa valmisteltujen, mutta toteutumatta jääneiden esitysten eteenpäin viemistä, yhdistyksille suunnattujen lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista sekä valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen perintöä ja työn jatkoa. Mitä tämä kaikki tarkoittaa järjestöille ja miten järjestöt voivat vaikuttaa? 

12.00 Lounas

13.00 Yhteiskuljetus lähtee

14.00 Bussi takaisin Kiasman pysäkillä

Lisätietoja