Skip to content

Järjestöt ilmastonmuutoksessa -verkkotyöpaja

7.4.2020 klo 9.00-12.00

Verkkotyöpaja

Monissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on aloitettu työt ilmastonmuutokseen varautumiseksi, mutta valtaosalla työ on vasta alussa. Vaikka tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, niin sopeutumistoimet sote-sektorilla ovat vielä alkutekijöissä.

SOSTE tarjoaa mahdollisuuden päästä kuulemaan, miten järjestöt ja sote-sektori ovat varautuneet ilmastonmuutokseen sekä keskustelemaan niitä koskevista odotuksista.

Työpajakeskustelu pohjautuu MDI:n ja Tietotakomon SOSTElle toteuttamaan kirjallisuuskatsaukseen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin. Sen keskiössä on erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulma aihepiiriin. Lisäksi aiheeseen johdattelee SOSTEn Järjestöbarometrikyselyn tulokset siitä, miten järjestöt ovat varautuneet toiminnassaan ilmastonmuutokseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työpajaan 4.3. alkaen täältä.

HUOM! Verkkotyöpaja toteutetaan Zoom Client for Meeting -ohjelmalla. Saat ohjeet ohjelman käyttöön sähköpostilla ennen tapahtumaa. Ohjelman yleisistä puheenvuoroista on saatavilla tallenne tapahtuman jälkeen.

Ohjelma

Ohjelma päivittyy lähiaikoina.

9:00
Ohjelma alkaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ilmastonmuutostyössä

tutkija Anne Eronen SOSTE

Sote-sektorin varautuminen ilmastonmuutokseen
asiantuntija Minna Mayer MDI

Työpajaosuus

12:00
Ohjelma päättyy